Autisme en Inclusief Werkgeverschap

Vanuit autisme bekeken geeft uitvoering aan het project: autisme en inclusief werkgeverschap. Binnen dit project zetten drie organisaties een interne Autisme Ambassade op.

Een interne Autisme Ambassade is een netwerk van werknemers met autisme uit verschillende lagen van de organisatie. Deze werknemers zetten zich als ambassadeur in voor autisme op de werkvloer. Ze zijn open over hun autisme en gaan in gesprek met de organisatie (van directie tot directe collega’s) over wat zij nodig hebben om beter en met meer plezier te kunnen werken.

Bijdrage leveren

Met dit project wil Vanuit autisme bekeken (VAB) een bijdrage leveren aan de emancipatie en het behoud van werk van deze werknemers. En een perspectief ontwikkelen voor toekomstige werknemers en/of werkzoekenden met autisme. Maar ook breder: eigenlijk voor alle medewerkers die gebaat zijn bij de veiligheid en ruimte om ‘zichzelf’ te kunnen zijn in de werkomgeving.

Duurzame aanpak

De interne autisme ambassades worden in de loop van 2020 en 2021 opgezet bij drie grote organisaties: ASML, de Politie en Parnassia Groep. Bij ASML zijn we inmiddels gestart met een groep van 15 enthousiaste autisme ambassadeurs. Zij krijgen training met als doel de oplevering van een autisme ambassade plan. Het doel van het project is een duurzame, overdraagbare aanpak te ontwikkelen. Het is een lerend project. De ervaringen die we opdoen gebruiken we om de aanpak, ofwel methodiek, aan te scherpen. Die methodiek wordt beschikbaar gesteld aan werkgevers in Nederland. Daarmee kunnen zij zelf initiatief nemen om een eigen autisme ambassade op te richten.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit project? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van Instituut Gak.