Autisme en onderwijs: maatwerk is de sleutel

In de pilot Levensloopbegeleiding onderzoeken levensloopbegeleiders samen met hun deelnemers hoe levensloopbegeleiding in Nederland vorm zou kunnen krijgen. Samen zoeken zij hoe de deelnemer goed kan functioneren in de samenleving. De begeleiding is levensbreed, dus de levensloopbegeleiders bieden ondersteuning op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan werk, sport, zorg en onderwijs.

Hoe begeleiden levensloopbegeleiders Karin en Hanneke hun deelnemers op het gebied van onderwijs? En hoe gingen zij om met de verandering rondom de uitbraak van het coronavirus? Het virus maakte onderwijs op afstand ineens meer vanzelfsprekend. Voor veel mensen met autisme pakte dit goed uit. Minder prikkels, minder afleiding én meer focus voor de opdrachten. Maar voor sommige deelnemers heeft het minder goed uitgepakt: bijvoorbeeld als zij de structuur van school missen.

Goede communicatie is allesbepalend

Karin is sinds de start (2018) van de pilot levensloopbegeleider van Tim (15). Aan het einde van de tweede klas kwam Karin in beeld om Tim voor te bereiden op de bovenbouw. Een grote verandering. Met de ouders van Tim heeft Karin besproken wat hij nodig heeft. Dit is ook besproken met de oude en nieuwe mentor van Tim. “Tim vindt het fijn om een vaste plek in de klas te hebben, tijdens de gymles krijgt hij soms een vervangende opdracht en als hij een rustmoment nodig heeft loopt hij de klas uit”, vertelt Karin. Goede communicatie tussen de mentor en de ouders van Tim is allesbepalend. Zo heeft hij heeft meer aandacht en energie voor opdrachten. Zodra het niet goed loopt op school geeft de mentor dit bij de ouders van Tim aan. Vervolgens helpen de ouders van Tim hem duidelijk te maken wat op school niet helder voor hem was. Deze essentiële samenwerking zorgt ervoor dat Tim zich ontwikkelt en zich goed voelt op school.

Overzicht bewaren

De coronacrisis gooide roet in het eten voor Tim. De lessen volgen vanuit huis viel hem zwaar. “Tim vond het moeilijk om het overzicht te bewaren over welke opdrachten hij moest maken. Daardoor miste hij wel eens een toets. In het nieuwe schooljaar gaan we Tim zo goed mogelijk voorbereiden op zijn eindexamens. Ook weer een stuk maatwerk. Het is een combinatie van wat Tim nodig heeft en wat de omgeving nodig heeft zodat ook hij een goede plek heeft op school”, vertelt Karin.

Structuur aanbrengen

Hanneke is sinds april de levensloopbegeleider van Marit. “Ik heb Marit geholpen om structuur aan te brengen tijdens het schrijven van haar scriptie. Ze wist haarfijn de inhoud, maar ze vond het moeilijk om daadwerkelijk aan de slag te gaan en staarde urenlang naar haar scherm. Ik heb Marit praktisch geholpen door tijdstippen af te spreken om aan haar scriptie te werken. Dat was voor haar een stok achter de deur. Ze heeft ritme nodig, want anders werkt ze ook soms ’s nachts door”, vertelt Hanneke.

Marit studeert aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heeft na acht jaar haar bachelor afgerond. Haar studie liep niet altijd lekker door volle collegezalen en opdrachten in groepsverband. Dit is lastig voor Marit. Ze heeft zeven jaar lang geprobeerd toestemming te krijgen om groepsopdrachten individueel te mogen maken. Na zeven jaar is dat uiteindelijk gelukt.

Corona

Door de uitbraak van het coronavirus volgde Marit de colleges vanuit huis. Dat kwam heel goed uit. Geen fysieke colleges meer. In september begint ze met haar tweejarige master. Hoe dat precies gaat lopen is nog onzeker, want door het coronavirus verandert de situatie steeds. Het liefst volgt Marit de colleges vanuit huis. En als dat kan, denkt ze haar master in twee jaar af te ronden.

Vanwege privacy zijn sommige namen gefingeerd.