Bekendmaking thema Jongerentop: Jongeren in woord en beeld

Een team jongeren organiseert dit jaar de Jongerentop tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 3 t/m 7 juni met hulp van Stichting Vanuit Autisme Bekeken. De jongeren bedachten samen het thema van de top: Jongeren in woord en beeld.  Ook ontwierp een van hen het bijbehorende logo.

  Jongeren in charge

  De landelijke Actieweek Thuiszitters is bedoeld om aandacht te vragen voor de problemen van kinderen en jongeren die geen onderwijs krijgen omdat het (nog) niet aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Vorig jaar waren er bij de thuiszitterstop, een vast onderdeel van de actieweek, vooral volwassenen. Alle betrokken partijen, waaronder de ministeries van OC&W en VWS, waren het erover eens dat dat dit jaar anders moest. Daarom hebben ervaringsdeskundige jongeren van verschillende advies- en belangenorganisaties dit jaar de leiding over de top.

  Jongeren in woord en beeldlogo

  De jongeren vinden het belangrijk om de ervaringen van jongeren te laten zien en hun stem duidelijk te laten horen. Na een brainstorm werd dan ook gekozen voor het thema Jongeren in woord en beeld.  Noortje van Ballegooij (19) ontwierp samen met Samantha Williams van Eye Want Candy het bijbehorende logo.

  In de komende weken zullen de jongeren invulling gaan geven aan het thema. Zij nemen interviews af, maken filmpjes, schrijven artikelen en zetten enquêtes uit. Op die manier krijgen de jongeren die niet naar school gaan een gezicht. Ook kunst zal een belangrijke rol gaan spelen tijdens de bijeenkomst en de aanloop er naartoe.

  Zie ook