9-11-2018

Ben jij onze nieuwe Impactmanager Onderwijs?

Als Impactmanager Onderwijs organiseer jij de impact die wij - samen met anderen - voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme willen realiseren binnen het onderwijs. Jij zet je dan ook graag in voor mensen met autisme en staat open voor nieuwe perspectieven op autisme. Jouw doel? Het onderwijs anders organiseren, vanuit de belevingswereld van de leerling.

Stichting Vanuit autisme bekeken zoekt een out of the box Impactmanager Onderwijs

(zzp-er / 16-24 uur per week / Utrecht en flexibel)

Vanuit autisme bekeken (VAB) gaat uit van diversiteit: Iedereen is verschillend. En het is hoog tijd dat de samenleving daar op wordt ingericht. Zodat iedereen kan leren, ontwikkelen, wonen en zich vermaken op een manier die bij hem of haar past. Daarvoor is het nodig om echt te luisteren. In plaats van hier over te blijven praten, beginnen wij gewoon. Op scholen, bij werkgevers, in de hulpverlening. Samen zoeken we uit hoe dat gaat, aansluiten bij iemands leven. Ook als iemand zich anders ontwikkelt dan de omgeving verwacht. Bestaande systemen doorbreken. Echt maatwerk organiseren. 

De organisatie

Vanuit autisme bekeken is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving.
“Wij willen in de praktijk laten zien welke veranderingen op school, werk en in de zorg bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met autisme, zodat hun kwaliteit van leven vergroot en voorkomen wordt dat zij (onnodig) uitvallen.”

VAB bestaat uit een groep van 14 bevlogen zzp professionals met en zonder autisme die met subsidie van VWS de emancipatie van mensen met autisme ondersteunt. Vanuit vier multidisciplinaire impactteams zetten we ons in voor vier impactspeerpunten: Onderwijs, Integrale levensloop-begeleiding, Werk en Samenleving. Iedere collega brengt een eigen expertise in. Als Impactmanager Onderwijs ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de impact die wij  voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme willen helpen te realiseren binnen onderwijs. Vanuit een integrale blik, dus ook bijbehorende vraagstukken in zorg en gemeenten. Je coördineert en faciliteert het onderwijsteam dat op dit moment bestaat uit woordvoerder, inhoudelijk deskundige en ervaringsdeskundige Monique Post en inhoudelijk adviseur Ingrid Claassen. Je werkt nauw samen met de directeur en de impactmanagers Integrale levensloopbegeleiding, Werk en Samenleving.

Onderwijs en autisme

In onderwijs worden kinderen en (jong)volwassenen doorgaans in een ‘gemiddeld’ systeem geforceerd. Leerlingen met autisme ervaren dat zij niet aan de opgelegde norm kunnen voldoen met als gevolg structurele stress en een negatief gevolg voor het zelfbeeld. Ontwikkeling stagneert en uitval ligt op de loer. Vanuit gedegen inhoudelijke kennis en innerlijke motivatie willen wij noodzakelijke veranderingen in de praktijk faciliteren en (op een aantal plekken) helpen realiseren. Samen met anderen leren wat wel werkt: onderwijs laten aansluiten op waar de leerling in zijn ontwikkeling is, juist als deze ontwikkeling anders dan doorsnee verloopt. Dat vraagt van onderwijsprofessionals een open houding, het herkennen waar een leerling in zijn ontwikkeling is en het lef en de rugdekking om bij hierbij aan te sluiten in het lesaanbod. Wij richten we ons primair op leerlingen en studenten met autisme met een ‘a-typische’ ontwikkeling: zij lopen cognitief voor op leeftijdsgenoten en zijn sociaal-emotioneel ‘jonger’ dan leeftijdsgenoten. Tegelijkertijd willen we het stereotype beeld over autisme in onderwijs veranderen. 

Waarmee ga je aan de slag?

 • Samen met de andere onderwijs collega’s bouw je aan een stabiel en slagvaardig team.  
 • Een team dat integraal met elkaar samenwerkt, vanuit inhoud en een lerende houding.  Een team dat passie heeft om met moeilijke vraagstukken aan de slag te gaan, binnen het VAB team en daarbuiten.
 • Samen met het onderwijs team formuleren van concrete doelen en een strategie voor het speerpunt onderwijs in 2019 en daarna, op basis van een al gemaakte analyse van het krachtenveld en de beoogde impact die VAB wil realiseren. Het door vertalen hiervan naar een plan van aanpak met concrete activiteiten, team, communicatie en financiering.
 • Het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van de activiteiten op het gebied van onderwijs (en zorg). Onderdeel hiervan is zichtbaarheid van VAB binnen dit domein en stimuleren van bewustwording wat knelt en beter kan in onderwijs (en zorg). Je bent samen met de ervaringsdeskundig inhoudelijk adviseur boegbeeld/woordvoerder op het gebied van onderwijs.
 • Voeren van gesprekken met diverse stakeholders (op diverse niveaus in organisaties) om knelpunten te adresseren, draagvlak te organiseren, financiering te regelen, oplossingen aan te dragen en te adviseren vanuit je ervaring en kennis van hoe het wel kan. 
 • Hands-on in de praktijk mee ontwikkelen van nieuwe visies en acquireren/uitvoeren van verandertrajecten bij opdrachtgevers t.b.v. het invoeren van nieuwe werkwijzen en houding in onderwijs (en zorg). De inzet van ervaringsdeskundigheid is hierbij altijd het vertrekpunt en de kern van het onderwijs team.
 • Mobiliseren van gelijkgestemden om samen een stem te verheffen en maatwerk af te dwingen bij beleidsmakers, onderwijsprofessionals en mensen met autisme en hun naasten.
 • Strategische samenwerking verkennen en zonodig te organiseren. 

Ben jij de persoon die we zoeken?

 • Je wilt je graag inzetten voor mensen met autisme, staat open voor nieuwe perspectieven op autisme en wilt je inspannen om onderwijs anders te organiseren waarbij de belevingswereld van de leerling centraal staat. 
 • Je wilt de praktijk van onderwijs (en zorg) laten zien dat werken met mensen die iets zelf hebben ervaren essentieel is om echt vanuit de doelgroep en hun leefwereld te kunnen denken en werken.
 • Je hebt ervaring met het onderwerp diversiteit en inclusie (of wilt je daarin verdiepen samen met jou team).
 • Je hebt ruime ervaring in een (senior) advies rol in het (basis en (of) voortgezet) onderwijs (en zorg) en hebt hierbinnen een breed netwerk op beleids- en werkvloer niveau. 
 • Je wilt kansen onderzoeken - ook op internationaal/EU vlak - voor samenwerking in de toekomst. Je hebt passie voor de missie van VAB en gelooft intrinsiek in het recht op individuele autonomie en onafhankelijkheid, en de vrijheid om eigen keuzes te maken (VN-verdragen Rechten van Mensen met een Handicap en Rechten van het Kind).
 • Je wilt je verdiepen in de ethos en idealen van VAB en hebt de intentie om deze te vertalen in theorie en praktijk in jouw communicatie naar buiten toe.
 • Je bent bereid flexibel te werk te gaan en laat graag het werk leidend zijn in je inzet en activiteiten.
 • Je bent innovatief en gaat niet alleen uit van de mogelijkheden en beperkingen van bestaande systemen.
 • Je bent het huidige maatschappelijk sfeer een beetje beu en wil graag jouw creatief denkvermogen gebruiken om tot ‘out of the box’ ideeën te komen die bijdragen aan inclusie. 
 • Je bent maatschappelijk betrokken en hebt ervaring met werken voor een organisatie met een sociale veranderopgave.
 • Ervaring met advisering aan en samenwerking met zorginstellingen, gemeenten, ministeries is een pré. 
 • Je bent gewend te reflecteren en onderzoeken en hebt lef en zoekt ruimte om te experimenteren, zodat onderbouwd nieuwe werkwijzen kunnen worden uitgeprobeerd en gedocumenteerd. 
 • Je weet opschaling en olievlekwerking te organiseren, zodat elders positieve voorbeelden navolging kunnen krijgen. 

Welke competenties, kennis en vaardigheden heb je hiervoor (verder) nodig:

 • Je streeft altijd naar een open houding en wilt altijd vanuit verschillende perspectieven kijken en echt luisteren.
 • Je beweegt je gemakkelijk in verschillende lagen van organisaties en bent politiek sensitief.
 • Je vindt feedback krijgen en geven prettig en vat dingen niet snel persoonlijk op.
 • Je bent flexibel in waar en hoe je werkt, en levert een positieve bijdrage aan de samenwerking binnen een team.
 • Je hebt senior projectmanagement en advies skills; werkt zelfstandig, pro-actief, kunt structureren, plannen en organiseren (prioriteiten stellen en anderen activeren).
 • Je bent ondernemend: ziet kansen en zet deze in voor de organisatiedoelen.
 • Je hebt een groot aanpassingsvermogen: je blijft doelmatig handelen ook wanneer plannen. wijzigen of de omgeving verandert. Je kunt tegen teleurstellingen. 
 • Je bent integer, betrouwbaar en je draagt bij aan een goede sfeer.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Monique Post (ervaringsdeskundig inhoudelijk adviseur & woordvoerder onderwijs) 06-14181817 of Mechteld van der Westen (directeur VAB) 06-46141498.
Of mail een korte motivatie en je CV naar info@vanuitautismebekeken.nl.
Kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden in november 2018.