Checklist voor gemeenten

De moderne participatiemaatschappij is een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zich naar vermogen te ontwikkelen – ook mensen met onzichtbare beperkingen, zoals autisme. Als gemeente kunt u hierin de regie nemen door een inclusieve samenleving te stimuleren en door samenhang aan te brengen in het sociaal domein: een integrale aanpak met de mens centraal. Met deze checklist kunt u nagaan in hoeverre uw sociaal beleid een inclusieve (autismevriendelijke) samenleving ondersteunt.