DIAGNOSTIEK vanuit autisme bekeken

Waarom aandacht voor diagnose?

Niet alle mensen met autisme hebben een diagnose. Vaak komt er pas behoefte aan een diagnose als iemand vastloopt op school, thuis, op het werk of in een relatie. Uit recent onderzoek blijkt dat er vaak nog jaren verlopen tussen die eerste hulpvraag en de juiste diagnose, zie het rapport Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter. Die vertraging kan bij volwassenen met autisme is gemiddeld ruim 8 jaar met uitschieters tot boven de 30 jaar.

Wat doen we?

Vanuit autisme bekeken streeft naar meer draagvlak en gevoel van urgentie bij alle belanghebbenden om het diagnostische proces te verbeteren en te versnellen. Denk aan huisartsen, psychologen, zorgverzekeraars, psychiaters, zorginstellingen, koepelorganisaties en gemeenten. 

Dat vraagt om:

  • Betere en snellere diagnostiek, gekoppeld aan onderkenning en de juiste zorg.
  • Laagdrempelige en snellere toegang tot goede diagnostiek.
  • Betere kwaliteit van de diagnose: snellere doorlooptijd en vaker in een keer de juiste diagnose. In huidige diagnostiek krijgen mensen vaak eerst een of meer andere diagnoses voordat autisme wordt vastgesteld.

Praktische informatie en handreikingen over diagnose is te vinden op autismewegwijzer.nl en watvindik.nl voor (naasten van) mensen met autisme en op uaanzet.nl voor (huis) artsen en psychiaters. 

Wat zijn de effecten?

Een vroegtijdige, snelle en juiste diagnose stelt mensen in staat om sneller passende zorg of ondersteuning te organiseren. Bij autisme is het extra belangrijk dat de zorg goed aansluit bij de individuele ontwikkeling die een kind of volwassene met autisme doormaakt. Dit vraagt specifieke kennis omdat het ontwikkelingspatroon anders is dan bij mensen zonder autisme. Met de juiste ondersteuning kunnen mensen blijven meedoen op werk en school. Zo wordt ook de veel lastigere weg van terugkeren nadat iemand al is uitgevallen voorkomen.