Gemeenten zijn enthousiast over Levensloopbegeleiding VAB

De afgelopen maanden hebben verkenners Anjo Markhorst en Hans Sureveen gesprekken gevoerd met een twintigtal gemeenten. Tijdens deze gesprekken presenteerden Anjo en Hans, vaak samen met een levensloopbegeleider of deelnemer uit de pilot, de resultaten van het onderzoek rond de pilot Levensloopbegeleiding VAB. Doel van de gesprekken was het verkrijgen van inzicht in het draagvlak onder gemeenten, en de kansen en uitdagingen die zij zien voor levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Anjo: “Ik heb veel plezier beleefd aan het traject. Het geeft veel voldoening om iets uit te dragen dat werkt.”

Anjo en Hans
Verkenners Anjo en Hans

Pilotgemeenten

De pilot Levensloopbegeleiding VAB loopt in 7 gemeenten, deze gemeenten hebben de verkenners als eerste benaderd. Tegelijkertijd zijn Anjo en Hans via hun eigen netwerk, en dat van de levensloopbegeleiders en VAB zelf op zoek gegaan naar andere gemeenten die interesse hadden in een gesprek. “We hebben bijvoorbeeld ook via LinkedIn beleidsadviseurs benaderd,” vertelt Anjo. “Maar er waren ook gemeenten die zelf contact opnamen met VAB.” Hans vult aan: “We hebben best een representatief beeld gekregen, want we hebben met grote en kleine gemeenten door bijna heel Nederland gesproken. Van Groningen tot Brabant en van Noord-Holland tot Gelderland.”

Enthousiasme, maar...

Alle gemeenten waar Anjo en Hans mee in gesprek gingen zijn enthousiast over de inhoud van Levensloopbegeleiding VAB. “Maar ze zien vaak ook een aantal obstakels, bijvoorbeeld omdat je in het huidige systeem geen ondersteuning kunt bieden zonder vooraf vastgesteld doel.” zegt Hans. “Sommige gemeenten denken dat er wetgeving veranderd moet worden om Levensloopbegeleiding VAB in te bedden in het systeem. Dat is niet zo – alle veronderstelde belemmeringen kunnen worden opgelost binnen het gemeentelijke beleid.”

Niet vanuit het systeem, maar vanuit de bedoeling

Levensloopbegeleiding VAB verschilt van het huidige aanbod, omdat het uitgaat van de bedoeling (de vraag van de persoon met autisme) en niet is gestart bij het bestaande systeem van wetten en regels. De systeemregels zijn vaak flink verankerd in onze hoofden. Anjo: “Het vraagt van mensen vaak echt een omslag in hun denken als we vertellen over levensloopbegeleiding VAB. En dan komt het inzicht in hoe het systeem ondersteunend kan zijn voor deze manier van begeleiden, in plaats van belemmerend. Dat er helemaal niet zoveel hoeft te worden veranderd om het mogelijk te maken.”

Serieuze interesse

Een aantal gemeenten hebben volgens Anjo en Hans serieuze interesse – zij willen levensloopbegeleiding VAB gaan realiseren voor hun inwoners. En de bezwaren die de andere gemeenten zien, zijn op te lossen.

Het draagvlak onder gemeenten is er dus, ze hebben wel nog hulp nodig om aan de slag te gaan. Hans: “Het gaat niet vanzelf. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou ervoor moeten zorgen dat dit door de gemeenten kan worden ingevoerd. Ondertussen kijken we hoe we de ontwikkeling van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme verder kunnen stimuleren, en welke rol we vanuit VAB kunnen spelen bij het landelijk uitrollen van deze vorm van begeleiding.”

Het rapport over de verkenning is, samen met andere rapporten over de pilots van het VWS-programma Volwaardig leven, eind november aangeboden aan de Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid.