Het wervingsproces van de pilot Levensloopbegeleiding

In mei start de pilot Levensloopbegeleiding in vier nieuwe regio’s. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Graag nemen we je mee in het proces van werving.

De werving wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door vier nieuwe procesbegeleiders. Zij zijn in februari gestart. Hiermee zijn de regio’s waarin de pilot in mei van start gaat bepaald. De procesbegeleiders zijn vanaf mei verantwoordelijk voor het organiseren van trainingen en intervisies voor de levensloopbegeleiders van hun groep. Maar om te beginnen zijn ze bezig met de werving van deelnemers en levensloopbegeleiders in hun eigen regio. 

Selectie deelnemers

Via netwerken, organisaties en social media is een wervingsproces gestart voor het vinden van mensen met autisme die willen deelnemen aan de pilot. Om goed onderzoek te doen heeft de pilot een specifieke groep deelnemers nodig die representatief is voor alle mensen met autisme. De deelnemers worden daarom door ons geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde criteria (het zogenaamde steekproefkader). De afgelopen weken werkten onze projectmedewerkers nauw samen met deze procesbegeleiders om een selectie te maken van deze aanmeldingen. Alle nieuwe deelnemers zijn ondertussen gesproken en zo is er per deelnemer een beeld ontstaan van de mate waarin zij ondersteuning kunnen gebruiken. De deelnemers mogen vervolgens zelf hun levensloopbegeleider kiezen. Deze persoon hoeft bij aanvang van de pilot nog geen levensloopbegeleider te zijn, maar dat mag wel. We zoeken naar mensen die zich committeren aan de pilot en met ons willen bouwen aan goede levensloopbegeleiding.

Video poule

De deelnemers zijn vrij om een persoon die zij al kennen aan te wijzen als levensloopbegeleider, maar in veel gevallen kiezen zij iemand uit de video poule. De potentiele levensloopbegeleiders in de videopoule introduceren zichzelf middels een filmpje. Een deelnemer kan uit de poule een persoon kiezen met wie hij/zij kennis willen maken. Per regio hebben 20-25 levensloopbegeleiders een video ingestuurd. Als een deelnemer een levensloopbegeleider kiest, dan komt er een klikgesprek.

Digitaal klikgesprek

Een klikgesprek is een belangrijk onderdeel van het wervingsproces. “Kennis en kunde zijn natuurlijk belangrijk, maar als de klik ontbreekt, dan kom je niet verder”, zegt Ria Sijbersma, procesbegeleider in Apeldoorn. In normale omstandigheden vinden we het dan ook belangrijk dat deelnemer en levensloopbegeleider elkaar in het echt ontmoeten, maar in de huidige situatie kiezen veel deelnemers en levensloopbegeleiders uiteraard voor een digitale ontmoeting. Als het klikgesprek van beide kanten positief is, dan gaan deelnemer en levensloopbegeleider als duo het avontuur aan. Ondertussen zijn er al een heel aantal nieuwe duo’s gevormd. De huidige stand van zake is als volgt: er zijn 7 duo’s in de regio Arnhem. In de regio Groningen zijn dat er 11. In Haarlem 12 en in de regio Utrecht 14. De overige deelnemers plannen binnenkort een klikgesprek. 

Goede levensloopbegeleiding

De komende weken kiezen alle deelnemers een levensloopbegeleider en kunnen de duo’s van start. We voorzien daarmee gedurende de pilot 100 mensen met autisme van levensloopbegeleiding. Hiermee willen we laten zien hoe goede levensloopbegeleider eruit ziet, zodat het een plek krijgt in ons zorgstelsel en beschikbaar wordt voor alle mensen met autisme en hun naasten die hier baat bij hebben. “Het leukste van dit werk is dat ik zoveel positieve reacties krijg van de mensen die ik spreek in dit proces. Hoe meer we dit uitrollen, hoe meer mensen op een andere manier naar autisme gaan kijken. Mensen zijn echt heel enthousiast. Het is mooi dat dit bestaat en dat ik hieraan mag meewerken”, vertelt projectmedewerker Erwin van Deutekom.