Autimatch

Volwassen met autisme laagdrempelig kennis laten maken met werkgevers

Te veel mensen met autisme lopen vast in het proces van het vinden van een zinvolle dagbesteding, of dat nou een werkervaringsplek, scholing of een betaalde baan is. Stichting MEE kreeg in West Brabant veelvuldig vragen van volwassen met autisme (of hun verwijzers) die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 19.7% hebben geen enkele vorm van dagbesteding (vergeleken met het gemiddelde van 8.7% in Nederland) en maar 28% hebben een reguliere baan. Het gemiddelde cijfer dat volwassen met autisme zichzelf geven over zijn/haar waardering in de maatschappij is maar een 5.9, wat erg zorgwekkend is.

Met hun unieke kwaliteiten en talenten zijn zij wel in staat tot maatschappelijke participatie en willen zij ook graag hun eigen dromen onderzoeken en waar maken.

Helaas zorgt de beeldvorming van reguliere werkgevers tot onterechte reserves ten aanzien van het contact/het aannemen van iemand met autisme.

Wat houdt het initiatief in: 

Autimatch creëert mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en aansluiting tot de arbeidsmarkt. Van vrijwilligerswerk tot scholing en een betaalde baan passend binnen de mogelijkheden en talenten van de volwassene met autisme. Wij gaan uit van het idee dat aanpassingen van beide kanten moeten ontstaan, van zowel werkgevers als mensen met autisme. Autimatch onderscheid zich van reguliere vacaturebanken en werkpleinen, omdat het fungeert als laagdrempelig en verbindende bemiddelaar. Wij faciliteren matches tussen volwassen met autisme en werkgevers (in brede zin). Tijdens een Autimatch ontmoetingsdag vinden er ontmoetingen plaats tussen ‘gewenst talent’ en ‘beschikbaar talent’. Werkgevers en mensen met autisme gaan met elkaar in gesprek. Ze maken, in een open sfeer, kennis met diversiteit. Ze zoeken hoe ze elkaar kunnen versterken, hoe ze kunnen verbinden en hoe ze met elkaar kunnen matchen.

Wat is het resultaat: 

Enkele resultaten: 10% van de werkzoekenden met autisme vindt via Autimatch een betaalde baan. Er is 25% minder uitval voor volwassenen met autisme met een reguliere betaald baan middels inzet van de ondersteuningsvormen van Autimatch (bijv. Trajectondersteuning door getrainde Avans student, handelingsprofiel voor werknemer ter ondersteuning van de werkgever en werknemer, scholingstraject door Rensson opleidingen). 10% van de volwassen met autisme rondt een succesvolle vorm van vervolgonderwijs af via Autimatch. In Oosterhout waren tijdens een Autimatch ontmoetingsdag 63 personen met autisme en 30 deelnemende bedrijven aanwezig en zijn er minstens 27 matches ontstaan waarbij vervolg contact heeft plaatsgevonden.

Volgens een deelnemer met autisme helpt de ontmoetingsdag ook om te leren netwerken “Het startte met Autimatch, een beurs voor werkzoekenden met autisme en dat was een perfect opstapje naar de ‘gewone’ netwerkclubs. Ineens zag ik mezelf met volslagen onbekende mensen praten over mijn bedrijf. Ik, die het een jaar daarvoor nog geen vijf minuten uithield in zo’n situatie.” Werkgever Madelon van Strien van Center Parcs geeft aan dat ze op het moment van inschrijving nog geen duidelijk beeld had van mensen met autisme. Maar dat ze tijdens de gesprekken erg enthousiast geworden is over deze groep en heeft gemerkt dat autisme bij iedereen op een andere manier tot uiting komt. “Mensen met autisme zien door hun focus en oog voor detail bij cameratoezicht wel de helft meer dan de doorsnee camera-observant. Ik heb veel goede gesprekken gehad. Zes mensen komen zo in aanmerking voor deelname aan een leerwerktraject dat we in de regio Oosterhout willen opstarten. Wat me vooral ook bij blijft is het enthousiasme en de intrinsieke motivatie van de kandidaten zelf”. John Visser, docent coördinator Ivton en Rensson Opleidingen.

Wat zijn de randvoorwaarden: 

Autimatch heeft als visie dat eigen kracht, zelfregie en verantwoordelijkheid blijven bij de werkgever en werknemer zelf.

Wij willen de beeldvorming rondom autisme veranderen zodat werkgevers minder handelingsverlegen worden en uiteindelijk banen kunnen aanbieden binnen hun organisatie.

Wat kun jij hiermee: 

De gemeenten Oosterhout en Roosendaal hebben Autimatch succesvol in hun regio geïmplementeerd. Als je in je regio Autimatch (beschermt concept) zou willen implementeren, kun je contact opnemen met Sandra Kok

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?