AutiPassend Onderwijs Utrecht

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat echt past, ook begaafde kinderen met autisme

Als een kind met autisme slim genoeg is voor de havo of het vwo, en één uur begeleiding per week voor hem of haar niet genoeg is om in een reguliere klas mee te draaien, zijn er in de regio Utrecht niet veel mogelijkheden om vervolgens toch dat felbegeerde diploma te halen. Het resultaat: thuiszitters en kinderen die niet op de juiste plek zitten om zich optimaal te ontwikkelen. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht, ontstaan uit een ouderinitiatief, wil hier graag verandering in brengen, en ouders ondersteunen in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind.

Wat houdt het initiatief in: 

Het bestuur van AutiPassend Onderwijs Utrecht bestaat uit vier moeders van kinderen met autisme, die de problematiek aan den lijve gevoeld hebben of nog steeds voelen. De stichting ontsluit informatie met betrekking tot het gehele onderwijsproces en geeft advies aan ouders van kinderen met autisme over onderwijs in de regio Utrecht.

De stichting heeft een uitgebreide website (www.autipassendonderwijsutrecht.nl) en stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar aangesloten ouders en belangstellenden. Daarnaast beantwoordt de stichting vragen van ouders per e-mail en telefoon.

Ouders ervaren met name problemen met het schoolsysteem. Klopt het wel wat de school zegt? Zijn er ook andere wegen te bewandelen? Deze informatie en steun helpt ouders om hun natuurlijke rol in de driehoek: school - zorg - ouders rondom het kind goed in te vullen. Naast informatie en steun zorgt AutiPassend Onderwijs Utrecht voor lokale belangenbehartiging met als doel het onderwijs meer passend te maken. Langzamerhand ontstaan er in de regio Utrecht meer havo/vwo-mogelijkheden in het speciaal onderwijs en meer begeleidingsvormen in het regulier onderwijs.

Tevens maakt de stichting zich hard voor een nieuw onafhankelijk ouderplatform voor het Utrechtse onderwijs. Hierbij wordt samengewerkt met andere ouderorganisaties voor kinderen. Dit is nog in oprichting.

Wat zijn de randvoorwaarden: 

Factoren die helpen om een succes te maken van een initiatief zoals dit zijn: grote betrokkenheid bij andere ouders, door de bereidheid om een website te onderhouden en, bereidheid om persoonlijk advies en ondersteuning te geven via mail en telefoon, vaardigheden om je te verdiepen in wet- en regelgeving, analytische vaardigheden en dit kunnen vertalen naar informatievoorziening en nieuwsbrief, ICT vaardigheden, inzicht in politieke verhoudingen en (passend) onderwijsagenda van je stad, diplomatieke gespreksvaardigheden, bovenal veel inzet, enthousiasme, geduld en een lange adem.

Wat kun jij hiermee: 

Wil je je als ouder vrijwillig inzetten voor beter onderwijs en voor advies en ondersteuning van andere ouders met onderwijsproblematiek? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen bekijken of er een bestaand platform is waarbij je kunt aansluiten, of hoe we jou kunnen ondersteunen in het opzetten van een gelijksoortig platform in jouw regio. Kijk voor meer informatie op: www.autipassendonderwijsutrecht.nl

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?