Autisme talent benutten

Studenten begeleiden van stage naar werk

Waarom zijn we dit initiatief gestart: 

De studiedruk is de afgelopen jaren groter geworden. Studenten met autisme geven vaker aan dat zij behoefte hebben aan extra begeleiding. Studenten zien vaak op tegen stages, weten dan even niet hoe het gaat lopen en wat van hen verwacht wordt. Zo is deze laatste studiefase een struikelblok, waar studenten met autisme zonder extra begeleiding regelmatig onnodig veel vertraging oplopen of zelfs uitvallen.

Wat houdt het initiatief in: 

Bij de pilot ‘Autismetalent benutten’ worden 12 studenten met (kenmerken van) autisme begeleid vanaf het zoeken naar een passende stage tot en met het vinden en volhouden van werk na het behalen van het diploma. Deze studenten wordt in deze uitdagende fase als het ware een vangnet geboden in de persoon van een (vaste) coach, die op maat ondersteuning biedt of helpt vinden. De begeleiding richt zich allereerst op studie, stage en werk, maar daarnaast is ook aandacht voor wat speelt op het gebied van bijvoorbeeld de thuissituatie en zorg. Problemen en oplossingen liggen namelijk vrijwel nooit op een vlak.

De ervaringen in deze pilot zijn dat de coach een steun is voor de student. Daarnaast helpt de coach het contact tussen student, werkgever en afstudeerbegeleider te versoepelen. Zo kunnen vaak met kleine aanpassingen (bijvoorbeeld flexibeler toepassen van de regels, meer tijd nemen, nogmaals uitleggen of helpen bij plannen van taken) de wederzijdse verwachtingen worden verhelderd en kan een student beter de overstap maken van studie naar de arbeidsmarkt. 

De coach helpt - indien gewenst - ook werkgevers en studiebegeleiders om de diversiteit die autisme inbrengt te waarderen en hier gericht rekening mee te houden in de dagelijkse praktijk. Bij het vormgeven van deze pilot is het heel waardevol gebleken dat een professional met ervaringsdeskundigheid een vaste plek heeft in de uitvoering.

Wat kun jij hiermee: 

Studeer jij aan Fontys hogeschool ICT, Engineering of Toegepaste Natuurwetenschappen en heb je autisme en wil je speciale ondersteuning bij je stage? Neem dan contact op met Marlou Heskes (zie contactpersoon). Als jouw opleiding, (hoge)school of universiteit overweegt om een dergelijke begeleiding te gaan bieden en je wilt leren van de ervaring van Fontys, neem dan contact op met Marlou Heskes. Als jouw vraag breder is, kun je ook contact opnemen met het Autismepunt.

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?