Autisme talent benutten

Een stagecoach als steunpilaar

Een stage is leuk, maar ook best spannend. Want hoe vind je een stageadres en wat wordt er als stagiair precies van je verwacht? Studenten met autisme hebben in deze belangrijke fase van hun studie vaak behoefte aan meer begeleiding. Daarom startte Fontys Hogeschool onder de noemer ‘Autismetalent benutten’ een pilot waarin de studenten begeleiding krijgen van een stagecoach. De resultaten zijn tot dusver veelbelovend.

Ondersteuning tijdens én na de studie

Met het initiatief wil Fontys Hogeschool bekijken of de hulp van een coach kan voorkomen dat studenten met autisme vertraging oplopen of zelfs helemaal stoppen met hun studie in de laatste (stage)fase. Maar ook na het afstuderen is het belangrijk om de studenten hulp te geven als ze daar behoefte aan hebben. Dan spelen er immers weer andere vragen en onzekerheden, bijvoorbeeld over sollicitatiegesprekken of werk vinden dat goed bij je past.

Daarom koos Fontys ervoor om de coaching te laten beginnen bij het zoeken naar een stage en pas te laten eindigen bij het vinden (en vasthouden) van een baan na het afstuderen.

Brede samenwerking in Eindhoven

Fontys werkt in de pilot nauw samen met de gemeente Eindhoven en Autismepunt. Daarnaast zijn er diverse werkgevers bij de pilot betrokken.

Mooie resultaten!

In mei van dit jaar presenteerde Fontys de tussentijdse resultaten van de pilot. In totaal zijn er twaalf studenten gestart, waarvan acht studenten inmiddels zijn geslaagd. Drie studenten lopen momenteel nog stage en een student is uitgevallen. 62,5% van de deelnemende studenten heeft een baan. Dat is nu al meer dan het aanvankelijke doel om 50% van de studenten aan een baan te helpen.

Naast mooie cijfers ook goede ervaringen

En niet alleen de cijfers zijn positief, de ervaringen zijn dat ook. De coaches blijken daadwerkelijk een steunpilaar te zijn voor de studenten en ze helpen het contact tussen student, werkgever en afstudeerbegeleider te versoepelen. Zo kunnen vaak met kleine aanpassingen (bijvoorbeeld het flexibeler omgaan met regels, meer tijd nemen, nogmaals uitleggen of helpen bij plannen van taken) de wederzijdse verwachtingen worden verhelderd. De coaches helpen ook als er in de thuissituatie problemen zijn. 

“Volwaardige, betaalde kracht!”

Rogier van Velthoven was een van de studenten die deelnam aan de pilot. Hij had eerst zo zijn twijfels, maar is nu zeer lovend positief over de aanpak. “Het was voor mijn afstudeerfase. Hoe ga ik dit oppakken? Hoe maak ik een presentatie? Een scriptie? Ik kreeg een jobcoach waarmee ik onder andere mijn planning besprak en mijn werkplek bezocht. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd en is de cirkel rond: ik ben werkzaam bij mijn oude opleiding (Fontys Hogeschool ICT) als volwaardige, betaalde kracht.”

Jelle Raaijmakers, software architect bij ISAAC, begeleidde een student tijdens zijn stage: “Doordat vanuit zowel de student als de jobcoach in een vroeg stadium duidelijk werd waar we aandacht aan moesten besteden, is het opstarten met de student vlekkeloos verlopen.”

Bron: Fontys Hogeschool 

Wil jij ook begeleiding bij je stage?

Studeer jij aan Fontys hogeschool ICT, Engineering of Toegepaste Natuurwetenschappen, heb je autisme en wil je speciale ondersteuning bij je stage? Neem dan contact op met Marlou Heskes.

Je kunt ook contact opnemen met het Autismepunt.

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?