Betere afstemming door Autismenetwerk Groningen

Mensen die door autisme ondersteuning nodig hebben van verschillende instanties hebben er baat bij dat die organisaties goed samenwerken. In de praktijk gebeurt dat nog te weinig. Autisme Netwerk Groningen en de gemeente Oldambt bekijken nu hoe de afstemming beter kan zodat mensen met autisme zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Mensen die door autisme ondersteuning nodig hebben van verschillende instanties hebben er baat bij dat die organisaties goed samenwerken. In de praktijk gebeurt dat nog te weinig. Autisme Netwerk Groningen en de gemeente Oldambt bekijken nu hoe de afstemming beter kan zodat mensen met autisme zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Autisme Belevings Circuit bracht samenwerking op gang

Simonet Schroot, senior beleidsadviseur bij gemeente Oldambt vertelt hoe de samenwerking tussen Autisme Netwerk Groningen en de gemeente tot stand kwam:

“Ik nam deel aan een Autisme Belevings Circuit als onderdeel van een minisymposium en kreeg een enorm gevoel van onmacht. Ik wilde er gewoon uit weg! Als gemeente zijn we echter verantwoordelijk voor participatiemogelijkheden voor mensen met autisme. Dus ik wist: ik moet hier niet uit weg, ik moet me er juist in verdiepen! Toen Roelie Veldhuis, coördinator van het Autisme Netwerk Groningen, vroeg wie er over het onderwerp door wilde praten, heb ik gelijk mijn hand op gestoken. Zo is het initiatief gestart”.

Participeren met autisme

‘Kijken hoe het kan’ houdt in dat er gekeken wordt hoe mensen met autisme kunnen participeren. Samenwerking tussen bijvoorbeeld zorginstellingen, onderwijsinstanties, maatschappelijk werk, sportclubs, werkgevers en woningcorporaties is daarvoor echt nodig, maar in de praktijk blijkt dat lastig. Daarom werken vertegenwoordigers van al die organisaties en sectoren nu samen in vier pilotgroepen. Samen brengen ze nu voor een bepaald deelterrein in kaart hoe de samenwerking en afstemming beter kan:

  1. Van tijdige signalering naar passende ondersteuning
  2. Levensbrede aanpak door levensloopondersteuning
  3. Integrale trajecten voor thuiszitters (leerlingen die geen onderwijs krijgen)
  4. Zinvolle passende invulling van de dag

“Het is nu al een prachtig resultaat dat we in een groep zitten met mensen vanuit verschillende organisaties: gemeente, zorgaanbieders, scholen, sportorganisaties, welzijnswerk en ervaringsdeskundigen. En wat blijkt: We zijn nu bezig om elkaars taal te leren spreken! De basis om met elkaar samen te werken!”

Vertalen naar andere doelgroepen

‘Kijken hoe het kan’ hoopt handvatten te kunnen bieden voor een aanpak die vertaalbaar is naar andere gemeenten en andere doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

“Soms hebben we ‘last’ van protocollen of procedures die samenwerking over levensterreinen heen in de weg staan. Dan zoeken we daar weer oplossingen voor.“

Autisme of niet?

‘Kijken hoe het kan’ is nog op zoek naar een handzaam instrument waarmee leraren, artsen, consultatiebureaus, werkgevers en familieleden een inschatting kunnen maken of iemand autisme heeft. Als jij zo’n instrument hebt of kent, neem dan contact met ons op!
 

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

De Coalitie Vanuit autisme bekeken maakt mensen en initiatieven zichtbaar die bijdragen aan een inclusieve(re) maatschappij.

Doe mee  >