De kracht van Krimpen - vanuit autisme bekeken

Levensbrede ondersteuning van jongeren en volwassenen met autisme zodat hun kwaliteit van leven wordt vergroot

Bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet wilde gemeente Krimpen aan den IJssel graag weten: ‘Welke vraag ligt er nu achter het gebruik van de Jeugd GGZ?’ Onderzoek door de GGD leverde het antwoord: het blijken vooral vragen te zijn rond jongeren en ook kinderen met autisme.

Een groep ouders van kinderen met autisme startte afgelopen jaar een autisme netwerkcafé. Dit bleek al snel een succes; het café wordt zeer gewaardeerd door ouders en grootouders.

Uit beide signalen heeft de gemeente een mooie conclusie getrokken: ze wil inzetten op een levensbrede ondersteuning van jongeren, maar ook volwassenen met autisme, zodat hun kwaliteit van leven wordt vergroot. Vaak worden hierdoor bovendien kosten voor de maatschappij verlaagd.

Wat houdt het initiatief in: 

Beleidsmedewerker Maria Huisman: ‘Nu we als gemeente verantwoordelijk zijn voor het sociale domein, hebben we ook meer de noodzaak en de mogelijkheden om de focus te verleggen van zware zorg naar preventie, zodat uitval en zware zorg minder nodig zijn. In de praktijk betekent dat we ervoor moeten zorgen dat iemand met autisme ruimte krijgt om op zijn of haar eigen manier deel kan nemen aan het onderwijs, kan werken en kan sporten. We zijn in gesprek gegaan met mensen met autisme en hun omgeving. We hebben met hen zogeheten inwonerreizen gemaakt en op deze manier opgehaald wat er speelt. Wat gaat goed en wat moet beter. Door met mensen te praten in plaats van over mensen, sluiten we aan bij wat er bij hen leeft. Kortom we proberen een beweging op gang te krijgen, zodat er meer kennis is over autisme en dat er meer mogelijkheden komen voor mensen met autisme om mee te doen in de samenleving.’

Wat is het resultaat: 

Wethouder Marco Oosterwijk: ‘Kijken vanuit autisme verbreedt je blik. Het maakt helder waar de pijnpunten zitten in het systeem. Dit helpt om samen tot wezenlijke oplossingen te komen die – levenslang en levensbreed – écht bijdragen aan die eigen plek voor iedereen’.

De eerste concrete resultaten zijn er al. Voor een van de mensen met autisme was het tot voor kort lastig om in een sportteam te functioneren, maar hij kan nu als scheidsrechter toch meedoen.

Wat zijn de randvoorwaarden: 

Er moet zowel bestuurlijke als ambtelijke draagvlak zijn, een echte wil en intrinsieke motivatie om iets te willen betekenen voor mensen met autisme. Je moet constant bereid zijn het gesprek aan te gaan met mensen met autisme en met de spelers in het sociaal domein. Het vraagt om mensgericht werken, terwijl er nog veel vanuit een systeemwereld wordt gedacht. De praktijk is heel weerbarstig. Het vraagt een lange adem.

Wat kun jij hiermee: 

Gemeente Krimpen aan den IJssel vindt het belangrijk om in gesprek te blijven. Daarom is er een ambassadeursnetwerk opgezet. De ambassadeurs houden de gemeente wakker en gaan zelf ook op zoek naar wat er beter kan en wat daar voor nodig is.

Bent u een inwoner van gemeente Krimpen aan den IJssel en wilt u bijdragen aan het meer inclusief maken van een school, een sportclub, een werkomgeving of iets anders? Neem dan contact op met Maria Huisman.

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?