Linawijs

Een ontwikkelplek voor slimme kinderen met autisme die nu geen onderwijs kunnen volgen en ook voor de huidige zorg te complex blijken te zijn

Wij willen dit initiatief opzetten voor kinderen met een vorm van autisme die vanwege ernstige overvraging al jaren niet naar school kunnen. Voor deze kinderen lijkt ons huidige onderwijs niet geschikt; ze komen daar niet tot ontwikkeling. Jarenlang thuiszitten is voor zowel kind als ouders een onhoudbare situatie. W. Staal (kinder- en jeugd psychiater): “Veel kinderen en jongeren met psychische problemen komen thuis te zitten. De huidige organisatie van de gezondheidszorg en scholen hebben hier vaak geen passend antwoord op, waardoor jongeren ernstig in hun ontwikkeling belemmerd worden”.

Wat houdt het initiatief in: 

Linawijs is een ontwikkelplek: een fysiek gebouw waar de kinderen één op één begeleid worden. Vanuit rust en motivatie kunnen zij weer tot ontwikkeling komen. En het is al een goede ontwikkeling als ze allereerst überhaupt uit huis naar Linawijs komen. Dit vraagt om een combinatie van zorg en onderwijs. Het zijn slimme en leergierige kinderen die tot heel veel in staat zijn als ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ook zij kunnen de maatschappij mooier maken als ze hun plek eenmaal gevonden hebben. Met ons initiatief komen we tegemoet aan hun leergierigheid, zonder hen te overvragen.

Een moeder: “Dit is precies het soort ontwikkeling die ik mijn kind van harte gun! Na 3 jaar thuiszitten, uitleggen, verdedigen, vechten, verdriet, wanhopen, en smeken, wordt hier verwoord wat ik vanaf het begin heb geprobeerd uit te leggen. In één woord, geweldig!”

We zijn onze eerste Linawijs in Culemborg aan het realiseren met hulp van inmiddels wel 65 mensen met expertise, waaronder plaatselijke, regionale en landelijke experts op het gebied van zorg, onderwijs, politiek en regel en wetgeving. Daarnaast werken we een samenwerking uit met een onderwijs- en zorgaanbieder.

De leeromgeving en het gebouw zijn zeer belangrijk. Betekenis verlenen aan datgene wat je aan het leren bent is moeilijk in een omgeving waar veel om je heen gebeurt. De omgeving moet dus zo nodig ‘gedempt’ kunnen worden. Wij denken aan een rond gebouw dat in een groene, natuurlijke, rustige omgeving staat. Ieder kind heeft er een kleine eigen ruimte, ingericht met het kind zelf. In het midden van het gebouw bevinden zich ruimtes die gericht zijn op sociale interactie en rust. Hierbij hebben de kinderen namelijk minder invloed van buitenaf nodig. Naast het leren zijn er meer activiteiten mogelijk, zoals sport, ontspanning, muziek maken en in een moestuin werken.

Zie voor meer informatie:

Wat zijn de randvoorwaarden: 

We zijn al ver in de ontwikkeling met de eerste Linawijs, maar lopen nog aan tegen de schotten in de financiering. Ontschotting van de financiering (door de overheid) in de vorm van een ontwikkelbudget zou deze ontwikkelplekken een grote stimulans kunnen geven, ook in andere gemeenten.

De financiering voor het gebouw is nog niet helemaal rond. Er is overleg geweest met de gemeente, overheid, bedrijfsleven en instellingen. Ook zullen er gesprekken zijn met particuliere financiers, maar ook op regionaal en provinciaal niveau. Mogelijkheden voor crowdfunding en sponsoren etc. worden momenteel onderzocht.

Bouw een stevig netwerk op rondom je initiatief, zodat je samen belemmeringen kunt wegnemen en politici tot ander inzicht kunt betwegen. Zorg ook dat je jezelf verdiept in de materie (de regelgeving en verantwoordelijkheden) zodat je een gedegen gesprekspartner bent. Of bindt iemand aan je die je meeneemt naar gesprekken met beleidsmedewerkers, politici etcetera.

Wat kun jij hiermee: 

Laat het ons weten als je een kind kent dat bij Linawijs gebaat zou zijn en voor wie de reistijd een mogelijkheid is. Wil je als begeleider bij ons aan de slag of op een andere manier een steentje bijdragen? Of heb je nog goede tips om de financiering van ontwikkelplekken rond te krijgen? Laat het ons weten via info@linawijs.nl

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?