Openheid op de werkvloer met de autisme ambassade

Het is niet altijd makkelijk om open te zijn over autisme en al helemaal niet op je werk. Dat terwijl het bespreekbaar maken ervan juist zo belangrijk is. En dat is precies wat autisme ambassadeurs doen. Ze laten zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met autisme gewoner. Het resultaat: meer begrip en een betere werksfeer. 

Het is niet altijd makkelijk om open te zijn over autisme en al helemaal niet op je werk. Dat terwijl het bespreekbaar maken ervan juist zo belangrijk is. En dat is precies wat autisme ambassadeurs doen. Ze laten zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met autisme gewoner. Het resultaat: meer begrip en een betere werksfeer. 

Meerwaarde van autisme voor organisaties

Mensen met autisme kunnen bijzondere talenten hebben die een enorme meerwaarde hebben voor organisaties. Het vraagt vaak wel wat aanpassingen om die talenten tot hun recht te laten komen. Organisaties weten vaak echter niet dat ze werknemers met autisme in dienst hebben. Voor mensen met autisme zorgt het verbergen ervan vaak voor stress en onbegrip van collega’s. 

Autismevriendelijke werkomgeving

Kortom, door openheid over autisme ontstaat er meer bewustwording over de betekenis van diversiteit én ontstaat er ruimte voor praktische aanpassingen en afspraken. In een autismevriendelijke werkomgeving kunnen mensen met autisme optimaal functioneren en daar hebben ook werknemers zónder autisme baat bij.

Autisme-ambassadeurs

De Autisme Ambassade is een netwerk van autisme ambassadeurs: gerespecteerde, gewone collega’s die in een grote organisatie werken én autisme hebben. Hun zichtbaarheid en openheid zorgt voor positieve beeldvorming over autisme en maakt ook andere (onzichtbare) verschillen tussen mensen bespreekbaar.

 • De Autisme Ambassade leidt ambassadeurs op en biedt hen een platform om samen te leren en ervaringen te delen. 
 • De werknemer komt in actie. De werkgever biedt een podium en faciliteert de rol van de ambassadeur. Anders kijken en zo nieuwe manieren vinden om de organisatie te ontwikkelen. 
 • Begin 2017 heeft de Autisme Ambassade 22 leden die werken bij 20 verschillende organisaties. Al 14 organisaties steunen de ambassadeursrol openbaar. 
 • De intrinsieke motivatie van ambassadeurs is de drijvende en blijvende kracht van deze beweging. 

Onder andere Shell, ABN AMRO, Ministerie van Defensie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, UWV, de Belastingdienst, Achmea, Pro Persona, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de Provincie Gelderland hebben al autisme ambassadeurs. 

Autisme gewoner maken

Wat willen we bereiken met de autisme ambassadeurs?

 • Autisme gewoner maken en daardoor makkelijker om mee om te gaan, zowel voor de persoon zelf als voor de collega’s waarmee hij samenwerkt. 
 • Meer bewustzijn in organisaties hoe waardevol verschillen tussen medewerkers zijn. Het gevoel om gezien en geaccepteerd te worden heeft een positief effect op de organisatie als geheel. 
 • Oog voor individuele kwaliteiten waardoor er meer ruimte komt om de talenten van medewerker(s) te zien en in te zetten. Dat vermindert stress en uitval bij werknemers met autisme en andere onzichtbare beperkingen en verbetert de werksfeer voor alle medewerkers.
 • Steeds meer grote werkgevers (600 fte+) met een autisme ambassadeur. 
 • Duurzame ontwikkeling van de autisme ambassade, het landelijk netwerk van autisme ambassadeurs. In deze community vinden ambassadeurs steun, motivatie en inspiratie, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en blijven zoeken naar mogelijkheden om effectief te zijn in hun eigen organisaties.

Wie kan ambassadeur worden?

Niet iedere werknemer met autisme is een geschikte ambassadeur. Hieronder staan een aantal randvoorwaarden, die belangrijk blijken te zijn. Per organisatie en individu wordt dit apart bekeken.

 • Je hebt autisme.
 • Je diagnose is enige tijd geleden gesteld, zodat de eerste fase van verwerking is doorlopen. 
 • Je weet hoe autisme jouw functioneren beïnvloedt.
 • Je hebt minimaal hbo werk- en/of denkniveau.
 • Je werkt ten minste 3 jaar bij je huidige werkgever.
 • Je werkt in een grote organisatie.
 • Je wilt mensen met en zonder autisme met elkaar verbinden.
 • Je functioneert redelijk of goed op jouw werkplek. 
 • Het is duidelijk dat je collega's je waarderen vanwege je toegevoegde waarde aan de organisatie.
 • Je kunt vertellen over jouw persoonlijke ervaringen met autisme en werk (en je wilt hier verder in groeien).
 • Je hebt de ambitie autisme ambassadeur te worden in je eigen organisatie.
 • Jouw organisatie staat vermoedelijk open voor de rol van een ambassadeur of is bereid om dit traject samen met jou te verkennen.

Wat moet de organisatie doen?

 • Een grote organisatie met een arbeidscultuur die sensitief is voor diversiteit of dit vermogen wil ontwikkelen. 
 • Een open houding en de bereidheid om elkaars verschillen te zien en te waarderen.
 • Geoormerkte werktijd voor de werknemer om actief te zijn in de organisatie als autisme ambassadeur, een budget voor persoonlijke ontwikkeling en praktische ondersteuning van de interne organisatie bij uitvoering van activiteiten.

Meer informatie 

 

Werknemers met autisme

 • Heb je autisme, werk je in een grote organisatie en wil je verkennen of de rol bij jou past? Of wil je verkennen of je collega’s kan motiveren deze rol op te pakken? Lees dan eerst de informatie onder 'Wat is nodig' en mail ons.
 • Bekijk de verhalen van enkele autisme ambassadeurs

Informatie over de Opleiding autisme ambassadeur.

Werkgevers

Een goed begin is openheid over autisme op de werkvloer.

 • Verspreid de folder Werk ter informatie onder werknemers.
 • Zet het filmpje Openheid loont (1 minuut) op intranet.
 • Nodig werknemers uit om open te zijn over hun autisme.
 • Lees ervaringen van autisme ambassadeurs.
 • Nodig een ambassadeur uit een andere organisatie uit voor een presentatie en uitleg over de Autisme Ambassade (stuur een mail naar info@vanuitautismebekeken.nl). 

Voldoet je organisatie aan de randvoorwaarden? En weet je een medewerker met autisme die geschikt is voor de rol van ambassadeur? Meld je dan aan via info@vanuitautismebekeken.nl

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

De Coalitie Vanuit autisme bekeken maakt mensen en initiatieven zichtbaar die bijdragen aan een inclusieve(re) maatschappij.

Doe mee  >