WIMM: Werken met Inclusie, Mogelijkheden en Mobiliteit

Mobiliteit als sleutel voor een betere participatie

Van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht: zelf actief aan de slag gaan op de reguliere arbeidsmarkt. Zelf de regie over je leven nemen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het vraagt vaardigheden als overzicht houden, vooruit kunnen denken, sociaal inzicht, beslissingen nemen en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Vaardigheden die bij jongeren met autisme (nog) minder goed ontwikkeld kunnen zijn. Leren autorijden blijkt deze jongeren veel op te leveren. Niet alleen het gemak van een grotere mobiliteit, maar juist ook de vaardigheden die nodig zijn om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. 

Wat houdt het initiatief in: 

Het uitgangspunt van stichting WIMM is dat ieder individu mogelijkheden heeft, hoe kwetsbaar zijn of haar positie ook is. Stichting WIMM helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen te leren autorijden. Dit vergroot hun mobiliteit en daarmee hun zelfvertrouwen en andere vaardigheden. Autorijden maakt onderwijs, werk en sociale contacten letterlijk bereikbaar, wat weer een positieve invloed heeft op leefgebieden als wonen, omgaan met geld, relaties etc. Daarnaast wijst onderzoek van de Hogescholen van Arnhem en Nijmegen uit dat leren autorijden het sociaal inzicht bevordert en de executieve functies ontwikkelt. Met de juiste begeleiding worden rijlessen dus 'levenslessen' die het zelfvertrouwen van de jongeren vergroten.

Jacco Schlingmann, initiatiefnemer en rij-instructeur voor leerlingen met autisme en/of ADHD, ziet dagelijks hoe belangrijk mobiliteit is voor kwetsbare jongeren. Jacco is begonnen met het schrijven van een lesmethode (begeleid door het Nederlands Jeugd Instituut en Movisie), die nu doorontwikkeld wordt. Het doel van stichting WIMM en dit project is een erkende en geaccrediteerde lesmethode. Hierdoor zullen meer opgeleide rijinstructeurs meer mensen met autisme kunnen leren autorijden, op een manier die hun algehele zelfvertrouwen en mogelijkheden op een reguliere baan vergroot.

Wat is het resultaat: 

In het kader van dit initiatief zijn twee onderzoeken uitgevoerd: een onderzoek naar hoeverre een rijbewijs bijdraagt aan het krijgen en het behouden van een baan én een onderzoek naar hoe een rijbewijs zorgt voor het kunnen meedoen in de samenleving. Daarin zijn duidelijke verbanden gevonden tussen het halen van een rijbewijs en de mate waarin jongeren met autisme meedoen in de samenleving. 

Zie Uitkomsten Project Start! (gemeente Renkum) voor meer informatie. 

Wat zijn de randvoorwaarden: 

Het vergt enthousiasme en doorzettingsvermogen om het leren autorijden aan jongeren met autisme op een grotere schaal te krijgen. Een goed projectplan voor de fondsenwerving is erg belangrijk. En netwerken is cruciaal omdat het zonder de participatie van specialisten onmogelijk is.

Wat kun jij hiermee: 

Neem contact op met Jacco Schlingmann via info@blikopautisme.nl als je:

  • als rijschool wilt meehelpen bij de doorontwikkeling van de lesmethode
  • vanuit ander oogpunt (bijvoorbeeld educatie) interesse hebt om mee te helpen
  • wilt doneren aan Stichting WIMM
  • tips hebt m.b.t. fondsenwerving
  • interesse hebt in een functie van voorzitter of bestuurslid gericht op fondsenwerving en/of social media

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?