Kaartenactie Landelijke Actieweek Thuiszitters van start

De landelijke Actieweek Thuiszitters is begonnen! De jongeren die met ondersteuning van Vanuit Autisme Bekeken de Thuiszitterstop organiseren, hebben een kaartenactie bedacht voor leerlingen die thuis zitten.

Aandacht voor thuiszittende leerlingen

De landelijke Actieweek Thuiszitters is bedoeld om aandacht te vragen voor de problemen van kinderen en jongeren die geen onderwijs krijgen omdat het (nog) niet aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Jongeren van het Jeugdwelzijnsberaad, het NJR, het Jongkaartjeerenpanel Zorg & Perspectief en vanuit het netwerk van Vanuit Autisme Bekeken (VAB) hebben de kaartenactie bedacht. Ze hopen dat zo veel mogelijk thuiszittende leerlingen een kaartje mogen krijgen. De ministers Arie Slob van OCW en Hugo de Jonge van VWS hebben al een kaartje geschreven.

Kaartenactie

De jongeren roepen alle leerlingen, docenten en andere betrokkenen om een kaartje te sturen naar hun klasgenootjes die langere tijd afwezig zijn. De kaarten zijn te versturen vanaf de websites van:
•    https://www.vanuitautismebekeken.nl/form/kaartje-voor-thuiszitter (digitale kaart)
•    https://www.kaartje2go.nl/sterkte-kaarten/kaart/kaartje-voor-een-leerli… (echte kaart. De eerste 100 kaarten worden door Kaartje2Go aangeboden! Gebruik daarvoor kortingscode THUIS0306)