Levensloopbudget voor mensen met autisme in Delft

Oriënterend onderzoek aan de hand van concrete situaties naar wensen, mogelijkheden en stappen voor het opzetten en aanbieden van een integraal pgb in Delft. Een budget dat met name kan worden ingezet voor individuele- of levensloopbegeleiding, waarvan ongeveer 90% van de mensen met autisme aangeeft dat het cruciaal is om te participeren in onze maatschappij.

Het gaat hierbij om zorg en ondersteuning geïntegreerd over alle levensgebieden. Het rapport  is ook een stappenplan voor de invulling van een integraal pgb.

Dit onderzoek is intussen opgevolgd met een pilot om het in de praktijk uit te voeren in samenwerking met  Woerden en de Ministeries VWS en SZW (2015 – 2016).

Contactpersoon