Money Matters Vragenlijst

Geld: niemand kan zonder. Zijn geldzaken ingewikkelder voor jonge mensen met autisme? Of juist niet? Vanuit autisme bekeken (VAB) doet in het project Money Matters onderzoek naar de financiële zelfredzaamheid van jonge mensen met autisme. Alles wat met geldzaken te maken heeft is interessant voor het onderzoek. Geld verdienen, sparen, (online) winkelen, schulden, uitkeringen, belastingen, financieel overzicht, … Waar ben je goed in en wat vind je moeilijk?

Afbeelding
munten in pot

 

Voor wie?

Ben je tussen de 12 en 30 jaar, heb je autisme en wil jij jouw ervaring over geldzaken delen? Vul dan onze vragenlijst in.

Heb je autisme en ben je nu ouder dan 30 jaar? En had jij toen je jonger was een interessante ervaring op dit gebied? Ook dan kun je de vragenlijst invullen.

Heb je als ouder of als andere betrokkene een ervaring over geldzaken van een jongere/jongvolwassene met autisme? Je kunt dit via de vragenlijst met ons delen.

De vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit 3 open vragen. Hierin kun je jouw ervaring delen, aangeven hoe autisme hierbij een rol speelt en wat jou zou helpen. Daarnaast vragen we enkele persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en levenssituatie. Vul hier de vragenlijst in

Invullen van de vragenlijst duurt 10-30 minuten.

De vragenlijst is anoniem. Na afronding van de vragen kun je aangeven of we je ook nog mogen interviewen. Dan hebben we natuurlijk wel contactgegevens nodig, maar deze worden niet opgeslagen bij de antwoorden op de vragenlijst.

Vervolginterviews

We gaan 10 mensen interviewen over hun ervaring. Zo krijgen we nog meer inzicht. Mensen die de vragenlijst hebben ingevuld kunnen aangeven of ze hieraan willen deelnemen.

Het interview kan via videobellen, telefonisch of op locatie – dat overleggen we met jou. Het interview duurt 30 – 60 minuten. 

Ondersteuning bij een actueel vraagstuk

Als je deelneemt aan een interview en je hebt een vraag waar je nu hulp bij zoekt, dan proberen we je op weg te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door voor jou te zoeken naar relevante hulp of door tijdelijke vrijwillige ondersteuning vanuit Nationale Nederlanden of het VAB-netwerk.

Planning

De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 15 juli. Interviews worden tussen 18 juli en 30 september gepland.

Let op: deelnemers en begeleiders van de pilot Levensloopbegeleiding zijn van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen, maar komen niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit Money Matters om de pilot niet te verstoren. 

Achtergrondinformatie over het project

Het project Money Matters gaat over financiële zelfredzaamheid van jonge mensen met autisme. Het project  wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Nederlanden. Vanuit hun maatschappelijke programma Future Matters steunt Nationale Nederlanden sociale en educatieve projecten om het financieel welzijn van mensen te verbeteren. Nationale Nederlanden financiert het project Money Matters en draagt hieraan bij door – indien relevant – vrijwillige ondersteuning te bieden op financiële vraagstukken van deelnemers aan de interviews.

Het project Money Matters omvat de online vragenlijst, de interviews en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast worden experts geïnterviewd en desk research uitgevoerd.

De resultaten uit de vragenlijst en interviews geven een beeld of omgaan met geld voor jonge mensen met autisme anders is dan voor andere jongeren. We verwachten dat de resultaten in ieder geval bijdragen aan herkenning en erkenning. Mogelijk komen er ook voorstellen uit voor (door-)ontwikkeling van bestaande informatie of ondersteuning op dit gebied. Ook kan de wens ontstaan voor nader onderzoek. 

We zullen de resultaten openbaar delen op deze website en via onze sociale mediakanalen. De resultaten worden in een themabijeenkomst gedeeld met alle betrokkenen bij de VAB-pilot Levensloopbegeleiding.

Het project wordt uitgevoerd van begin 2022 tot medio 2023.