Nieuwe fase VAB en afscheid van Mechteld, Gijs en Monique

Zoals eind 2016 voorzien rond VAB dit jaar de huidige fase in haar bestaan af en start er in 2020 een nieuwe fase. De focus in onze activiteiten ligt op dit moment op twee waardevolle lopende projecten: de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme waar VAB eind 2018 mee gestart is én de landelijke Autisme Ambassade die VAB al jaren ondersteunt en organiseert. De komende maanden kijkt het bestuur op welke wijze en vanuit welke rol VAB - naast deze twee grote projecten - waarde kan blijven toevoegen in het veld van autisme en inclusie.

Mechteld, Gijs en Monique

Met de nieuwe fase in het verschiet zijn er ook veranderingen in de organisatie. Directeur Mechteld van der Westen (links op de foto), en (ervaringsdeskundig) senior adviseurs Gijs Horvers (midden op de foto) en Monique Post (rechts op de foto) hebben besloten deze zomer te stoppen bij VAB. Zij gaan zich op eigen wijze inzetten voor de emancipatie van mensen met autisme. Het bestuur is Mechteld, die in januari 2018 Carien van Hooff opvolgde én Gijs en  Monique, die betrokken zijn bij VAB vanaf het eerste uur,  dankbaar voor de deskundigheid, vernieuwing en passie die ze in die periode hebben ingebracht.

Wat VAB bijzonder maakt is dat er gewerkt wordt vanuit de leefwereld van mensen met autisme en hun naasten. Het zit ook in de naam. De inzet van ervaringsdeskundigheid én de insteek op autisme als verzameling van gedragskenmerken met een focus op de groep die zich herkent in een ontwikkeling in eigen volgorde en tempo, staan daarbij centraal. 

Acht jaar geleden is VAB ontstaan vanuit de urgentie te voorkomen dat mensen met autisme - in de tijd van de decentralisaties en daarop volgende transformaties - tussen het wal en schip zouden vallen. In die acht jaar heeft VAB een mooie ontwikkeling doorgemaakt: in 2012 startte VAB als werkgroep, dit is in 2014-2016 uitgebouwd als ministerieel programma en in de afbouwfase kreeg VAB in 2017 de rol van 'coalitie’. In 2018 is VAB als ‘expertise-team' verder gegaan dat in de praktijk van onderwijs, zorg, werk en samenleving uitzoekt welke verandering nodig is. Het doel hiervan is dat VAB een realistischer beeld van autisme wil stimuleren en samen met andere partijen aan een meer inclusieve samenleving wil werken. Een samenleving waarin mensen met én zonder autisme zichzelf kunnen zijn en naar eigen behoeften en vermogen mee kunnen doen, soms met (intensieve) begeleiding.