Nieuws en ervaringen

Levensloopbegeleiding is van levensbelang. Letterlijk. Het gaat om het verschil tussen meedoen en aan de kant staan. Vanuit autisme bekeken realiseert daarom de pilot Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme, waarbij de leefwereld van deze persoon centraal staat. Om te laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet, halen we gedurende de pilot ervaringsverhalen op in de vorm van artikelen en filmpjes.

Nieuwsberichten over de pilot Levensloopbegeleiding VAB

Gemeenten zijn enthousiast over Levensloopbegeleiding VAB

Afbeelding
Anjo en Hans

De afgelopen maanden hebben verkenners Anjo Markhorst en Hans Sureveen gesprekken gevoerd met een twintigtal gemeenten. Tijdens deze gesprekken presenteerden Anjo en Hans, vaak samen met een levensloopbegeleider of deelnemer uit de pilot, de resultaten van het onderzoek rond de pilot Levensloopbegeleiding VAB. Doel van de gesprekken was het verkrijgen van inzicht in het draagvlak onder gemeenten, en de kansen en uitdagingen die zij zien voor levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Anjo: “Ik heb veel plezier beleefd aan het traject. Het geeft veel voldoening om iets uit te dragen dat werkt.”

Zo kun je helpen om levensloopbegeleiding landelijk beschikbaar te krijgen

Afbeelding
Vinger in de lucht

Er is een nieuwe pagina op onze website: ‘Ik wil dit ook!’. Op deze pagina kun je zien hoe je de landelijke invoering van Levensloopbegeleiding VAB kunt ondersteunen. We merken dat er veel vraag is naar levensloopbegeleiding voor mensen met autisme: regelmatig krijgen we mailtjes van mensen die ook een levensloopbegeleider nodig hebben, of de vraag of levensloopbegeleiding in een bepaalde gemeente beschikbaar is.

Masterstudenten Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar interventies bij autisme

Afbeelding
Marieke en Noa

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het vormen van hun eigen identiteit. Dat kan grote gevolgen hebben voor de rest van hun ontwikkeling, en in de ergste gevallen leiden tot depressieve klachten. Marieke Vorenholt (47 jaar), masterstudent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en zeven medestudenten deden een kwalitatief onderzoek naar verschillende interventies die kunnen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme. Van de zestien interventies die de studenten thematisch analyseerden, kwam Levensloopbegeleiding VAB als meest veelzijdige interventie naar voren. Marieke: “Het ontwikkelen van de identiteit kan helpen bij het omgaan met het autisme. Met levensloopbegeleiding kun je heel veel kanten op.”

Verkenners onderzoeken draagvlak voor Levensloopbegeleiding VAB bij gemeenten

Afbeelding
Anjo en Hans

Uit onderzoek blijkt dat Levensloopbegeleiding VAB werkt. Daarom onderzoeken we de komende maanden de mogelijkheid om levensloopbegeleiding voor mensen met autisme verder te brengen dan de huidige pilot. In gesprek met verkenners Anjo Markhorst en Hans Sureveen. “We willen dat Levensloopbegeleiding VAB een plek krijgt in de maatschappij. Het zou geweldig zijn als dat lukt.”

Artikelen met ervaringen van deelnemers en levensloopbegeleiders

"Ik ben trots op mezelf"

Afbeelding
Levensloopbegeleider Bart Meijer
Bart Meijer is sinds november 2019 de levensloopbegeleider van Gijs (23). Gijs wil graag meer durven ondernemen, dus gaan ze regelmatig samen fietsen, bezoeken ze een museum of eten ze samen bij een restaurant. In tijden van corona maken ze een uitstapje naar de fietsenwinkel. Toch gaat dat niet altijd zonder slag of stoot, vertelt Bart.

"De deelnemer heeft de regie"

Afbeelding
Levensloopbegeleider Rick Jansen
Sinds mei 2020 is Rick Jansen als levensloopbegeleider betrokken bij Vanuit autisme bekeken. In zijn werk hanteert Rick het motto ‘go with the flow’. Dat past goed bij de pilot Levensloopbegeleiding, waarin wordt uitgegaan van de behoeften van de deelnemer met autisme en niet van een standaard lijstje aan doelen die afgevinkt moeten worden.
Filmpjes over levensloopbegeleiding binnen de pilot