2e bijeenkomst Artsen met Autisme

Op 4 november 2017 vindt de tweede bijeenkomst van Artsen met Autisme plaats.

Behoefte aan ontmoeting

Nadat Lujan Blankenstein en Els van Veen begin dit jaar uit de kast kwamen in Medisch Contact, hebben zich veel artsen met ook zelf de diagnose autisme gemeld. Omdat er veel behoefte is aan ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen zijn Els en Lujan samen met de coalitie Vanuit autisme bekeken begonnen om bijeenkomsten te organiseren.

2e bijeenkomst

Tijdens deze tweede bijeenkomst zullen huisarts Els en forensisch patholoog Frank van de Goot vertellen over hoe zij hun werk doen. Verder is er veel gelegenheid om elkaar in kleine groepjes te spreken. Het programma is te vinden op Artsenmetautisme.nl.

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

De Coalitie Vanuit autisme bekeken maakt mensen en initiatieven zichtbaar die bijdragen aan een inclusieve(re) maatschappij.

Doe mee  >