Brief over ontwikkelbudget aan staatssecretaris Dekker

Aansluitend bij de landelijke dag van de Lansbrekers (een beweging van mensen die zich hard maakt voor thuiszitters) heeft de coalitie Vanuit autisme bekeken een brief geschreven aan staatssecretaris Dekker. We vragen hierin zijn aandacht voor jeugdigen met autisme voor wie net iets extra nodig is om op hun eigen wijze en eigen tempo onderwijs te krijgen. Onder thuiszitters zijn veel kinderen voor wie de standaard onderwijsdoelen niet passen, maar die zeker mogelijkheden hebben om zich goed te ontwikkelen. Een betere samenwerking tussen zorg op maat (gemeente) en onderwijs zijn hiervoor voorwaarden.

We roepen staatssecretaris Dekker op om het volgende te stimuleren:

  • professionalisering (houding en kennis) van leerkrachten.
  • een cultuuromslag om meer creatieve oplossingen te vinden met een ondersteunende rol voor inspectie.
  • een pilot ontwikkelingsbudget waarbij de mogelijkheden van een kind het uitgangspunt zijn en niet de eisen van het systeem.

De coalitie Vanuit autisme bekeken hoopt naar aanleiding van deze brief in gesprek te gaan met staatssecretaris Dekker en Marc Dullaert (aanjager van het thuiszitterspact).

Lees de brief aan staatssecretaris Dekker

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?

Een inclusieve maatschappij maken we samen. Met mensen zoals jij en ik, mensen met en zonder autisme.

Weten wat jij kunt doen?