Kinderen die langdurende hulp nodig hebben vallen buiten de boot in de Jeugdwet

Op donderdag 21 juni evalueert de Tweede Kamer de Jeugdwet. Na 3,5 jaar zien wij dat de Jeugdwet inzet op snel herstel en niet op langdurende en vertrouwde ondersteuning die nodig kan zijn bij onder andere autisme.

Op donderdag 21 juni evalueert de Tweede Kamer de Jeugdwet. Na 3,5 jaar zien wij dat de Jeugdwet inzet op snel herstel en niet op langdurende en vertrouwde ondersteuning die nodig kan zijn bij onder andere autisme. Zo zitten ouders voortdurend in de situatie dat ze moeten knokken om passende hulp te krijgen en te behouden. Voor passende oplossingen die prima mogelijk zouden zijn is maatwerk nodig waarbij vaak ook onderwijs een rol heeft. De veelheid aan mensen, organisaties, financiers enzovoort die zo een rol moeten hebben in een passende oplossing is simpelweg niet te managen. Gezinnen raken zo ernstig in de knel waardoor situaties escaleren, kinderen geschaad worden en kosten voor gezin en maatschappij hoog oplopen. Ieder(in) heeft een onderzoek gedaan onder ouders van kinderen die hulp nodig hadden. Dat leverde enorm veel reacties op van gezinnen met kinderen met autisme: juist zij raken tussen wal en schip. De resultaten staan in een Zwartboek, dat Ieder(in) vandaag presenteert aan de Tweede Kamer. Mensen met autisme hebben vaak hun leven lang maatwerkondersteuning nodig om de juiste hulp te vinden op het juiste moment. Vaak meerdere soorten hulp van meerdere instanties. Vanuit Autisme Bekeken zet zich in voor (integrale) levensbrede en levenslange maatwerkondersteuning voor mensen met autisme.