PERSBERICHT: Duizenden kinderen met autisme gedwongen thuis

Stichting Vanuit autisme bekeken: Passend onderwijs is een loterij'  Duizenden kinderen met autisme die zitten gedwongen thuis, omdat ze geen ze passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen, zegt de stichting Vanuit autisme bekeken (VAB), die maandag 2 juli vierduizend lege schoolschriften voor de Tweede Kamer neer gaat leggen als signaal voor de politiek dat het probleem van thuiszitters steeds meer knelt.

DEN HAAG Duizenden kinderen met autisme die zitten gedwongen thuis, omdat ze geen ze passend onderwijs krijgen. Dat moet veranderen, zegt de stichting Vanuit autisme bekeken (VAB), die maandag 2 juli vierduizend lege schoolschriften voor de Tweede Kamer neer gaat leggen als signaal voor de politiek dat het probleem van thuiszitters steeds meer knelt. 'Elk kind dat thuis zit, is er een te veel', zegt Monique Post adviseur en woordvoerder van VAB. 'Het recht op onderwijs stelt op deze manier niets voor. Thuiszitten zorgt voor ernstige schade in de ontwikkeling van de kinderen.' Een van de redenen dat het vaak mis gaat, is dat 'het oplossend vermogen per gemeente enorm verschilt.' Door de decentralisatie is volgens Post 'passend onderwijs een loterij geworden. Veel hangt af van waar je woont, het gemeentelijke aanbod en wie je tegen komt.' Schrijnend De stichting Vanuit autisme bekeken en de Kinderombudsman hebben al jaren terug met onderzoek aangetoond hoe schrijnend het probleem van thuiszitters is. Er is nog niet veel verbeterd. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 – die schooluitval moet terugdringen – steeg het aantal vrijstellingen van de leerplicht juist met met(weg) 30 procent. Over de totale hoeveelheid schooluitval lopen de schattingen uiteen. Post: 'Een deel van de thuiszitters is niet in beeld, die vallen buiten de huidige registratiemethoden.' Volgens berekeningen van AutiPassend Onderwijs waren er in 2016/17 maar liefst 14.417 kinderen die geen passende leerkansen kregen. Kinderen hebben gelijk Post, die zelf is gediagnostiseerd met autisme en vertrouwenspersoon is van thuiszittende scholieren, vindt dat het kind eerder gehoord moet worden bij het zoeken naar oplossingen. 'Er wordt óver kinderen vergaderd en niet met ze. Terwijl juist het kind het meest deskundig is als het gaat om zijn eigen situatie.' Bovendien duren de procedures lang. 'Kinderen begrijpen dat niet en daar hebben ze gewoon gelijk in.’ De actievoerders bieden de Kamerleden maandag, voorafgaand aan de vergadering van de commissie onderwijs, een manifest aan. Daarin vraagt Vanuit autisme bekeken om samen met AutiPassend Onderwijs een taskforce Eerste Hulp Bij Thuiszitten (EHBT) op te richten. Een soort Wegenwacht voor ouders die door complexe regels en grote lokale verschillen in de problemen komen en via EHBT subiet geholpen kunnen worden. Verder bepleit VAB in het manifest meer maatwerk in de hulp, ruimte voor de leraar en gedegen onderzoek naar de achtergrond van thuiszitters. Tijdens het statement in Den Haag krijgen de Kamerleden een performance te zien van dansgroep Kazou, van mensen met een vorm van autisme, die zien hoe kinderen verloren raken in het systeem. De stichting Vanuit autisme bekeken streeft ernaar dat mensen met autisme gewoon naar school kunnen gaan, dat zij werk kunnen vinden dat bij ze past en dat ze gewoon deel kunnen nemen aan het leven. De schoolschriftenactie #ThuiszittersNEE van Vanuit autisme bekeken wordt gesteund door: Per Saldo, AOb, AutiPassend Onderwijs Utrecht, Balans, Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), MamaVita en Ieder(in).