Pilot helpt studenten met autisme aan baan

Fontys Hogeschool begeleidt studenten met autisme integraal van stage tot het behoud van werk. De resultaten van deze pilot werden 8 mei gepresenteerd. De pilot ‘Autismetalent benutten’ heeft ruim een jaar lang gedraaid op o.a. Fontys Hogeschool ICT. Bijzonder was de intensieve samenwerking tussen Fontys Hogescholen (ICT), Gemeente Eindhoven, coaches van Autismepunt en de coalitie Vanuit autisme bekeken. Daarnaast waren er diverse werkgevers bij de pilot betrokken. En met succes. ‘Het is een win-together pilot, alle partijen hebben winst geboekt’ aldus een enthousiaste Marlou Heskes, coördinator Student+ Fontys Hogeschool ICT. Het startschot is gegeven De werkeloosheid onder jongeren met autisme is hoog. De betrokken partijen hebben een ambitieuze doelstelling geformuleerd: studenten met (kenmerken) van autisme vanuit een integrale aanpak begeleiden vanaf het vinden van een afstudeerstage tot en met het behoud van het werk na behalen van het diploma. Doel was ook om inzicht te krijgen in faal- en succesfactoren van deze werkwijze. In de loop van de pilot zijn twaalf studenten gestart, van wie acht inmiddels zijn geslaagd. Drie studenten lopen nog stage en één student is uitgevallen. Maar liefst 62,5% van de deelnemende studenten heeft een baan; ruim boven het doel van 50%. Nicole Ficheroux van Autismepunt: ‘Het afronden van deze pilot is direct een startschot. Nu kan het gaan stromen.’ Coaching maakt student zichtbaar Nicole geeft aan dat studenten met autisme meer begeleiding nodig hebben omdat zij zich anders ontwikkelen. ‘Veel studenten met autisme vertonen uitstelgedrag. Zo halen ze soms bewust hun stage niet om hun studie te vertragen en het werkende leven uit te stellen. Wat we ook zien is dat studenten verder gaan studeren om maar niet te hoeven werken. Door te coachen ken je de krachten, maar ook de kwetsbaarheid van een student. En dat is van belang: heel student-nabij zijn’ aldus Marlou Heskes. Coaching van een student vergroot zijn of haar zichtbaarheid, hij of zij blijft letterlijk in beeld. Daarnaast weet de student waar hij staat, hoe het verder gaat en wat nodig is om de studie goed af te ronden. Veiligheid is hierbij cruciaal. De student moet gaan beseffen dat hij van studie naar een andere context moet omschakelen, waar hij zichzelf opnieuw moet bewijzen. Ook coaching ná de studie Het is van belang om de student coaching te blijven bieden, ook al heeft hij een baan. Hoe nu verder? Wat heb je nodig? Wat betekent solliciteren? ‘Mensen met autisme zijn vaak bijzondere, talentvolle, maar ook kwetsbare mensen’ vertelt Nicole. Wederzijds vertrouwen is van belang. Het bestuur als aanjager Binnen Fontys Hogescholen is het nu nog te afhankelijk van de studierichting of de student aanvullende begeleiding krijgt aangeboden. ‘Fontys breed is kennis van autisme nog niet overal aanwezig, maar bij ICT en Engineering staan ze er al ver voor open’ aldus Nicole. Bestuurders van Fontys Hogescholen kunnen een belangrijke aanjager zijn door te handelen vanuit een inclusieve visie en te laten zien dat inclusiviteit kan samengaan met heldere studiedoelen. Samen uitdragen dat er meerdere wegen naar die doelen zijn. En belonen als het lukt om de studenten binnenboord te houden. Van dubbel verlies naar dubbele winst De inzet van ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van oplossingen is heel cruciaal, zo blijkt ook weer in deze pilot,” zegt Carien van Hooff van de coalitie Vanuit autisme bekeken. Niet alleen de studenten hebben voordeel van de aanpak, ook de werkgevers zijn grote winnaars. ‘Regio Brainport heeft een enorme behoefte aan creatieve mensen die anders kunnen kijken. Mensen met (kenmerken van) autisme zijn vaak originele denkers, denken vaak niet in het standaard stramien’ aldus Carien. De innovatiekracht die de IT-sector zo hard nodig heeft, kunnen mensen met autisme voor een groot deel inbrengen. Dat vraagt een investering van coaching op maat. Die investering voorziet niet alleen in de behoefte van de IT-sector, maar voorkomt ook uitval en frustratie van studenten met bijbehorende hoge maatschappelijke kosten en het verlies van kostbaar talent. Van dubbel verlies naar dubbele winst, dus. Hoe gaat het nu verder? Twee dingen zijn nu van belang: het borgen van deze werkwijze binnen de regio Eindhoven én andere regio’s inspireren. Successen delen dus. ‘De Eindhovense partijen gaan in de komende vier weken samen concretiseren hoe de werkwijze in de pilot kan worden opgenomen in de alledaagse praktijk binnen Fontys. Niet alleen in de ICT-opleiding, maar ook bij andere opleidingen’ vertelt Carien. In de woorden van Fontys bestuurder Nienke Meijer: ‘We moeten niet in pilots blijven hangen, maar nu ook structurele stappen durven zetten’. De coalitie Vanuit autisme bekeken neemt het initiatief om de positieve resultaten van de pilot te delen in het hele land. Daarbij sluiten we steeds aan bij bestaande regionale initiatieven en gemotiveerde professionals. ‘Andere hogescholen zijn geïnteresseerd in deze aanpak en kunnen op dit gebied nog veel van elkaar leren, maar vooral ook met elkaar leren. Daar gaan we mee aan de slag. Fontys Hogeschool ICT kan hierin een goed voorbeeld zijn.’ Bron: Fontys