Nieuws

Fontys Hogeschool begeleidt studenten met autisme integraal van stage tot het behoud van werk. De resultaten van deze pilot werden 8 mei gepresenteerd.
Ervaringen delen over thuiszitters na het kijken van de film Life, Animated. Dat was de insteek van de filmbijeenkomsten die werden georganiseerd door het iHUB ontwikkelplein. In Rotterdam, Utrecht en Amsterdam gingen bezoekers het gesprek aan.
Penny Holloway koos er een jaar geleden voor om te verhuizen naar Amerika. Teleurgesteld in het Nederlandse onderwijs, vertrok zij met haar zoon Alex en de overige leden van haar gezin. Een jaar later gaat het goed met Alex.
In de Volkskrant van 3 april lazen wij een artikel over Ebel, die autisme heeft en wiens moeder zag dat hij de wereld beter kon gaan begrijpen via Disney films.
Aansluitend bij de landelijke dag van de Lansbrekers (een beweging van mensen die zich hard maakt voor thuiszitters) heeft de coalitie Vanuit autisme bekeken een brief geschreven aan staatssecretaris Dekker.
Vind je het moeilijk om een keuze te maken voor een partij of persoon? Is stemmen voor jou (te) lastig, bijvoorbeeld vanwege de locatie, de interactie met stembureaumedewerkers of het stemformulier?
Vorig jaar deed Merlijn mee met de ‘Vanuit Autisme Bekeken Onderwijs dag’ waar jongeren hun ervaringen deelden over thuis zitten omdat zij niet naar school kunnen. Hoe vergaat het Merlijn nu?
Samen met huisarts Els van Veen en verzekeringsarts Lujan Blankenstein organiseren we op 22 april 2017 een besloten bijeenkomst waar artsen en studenten geneeskunde met autisme in gesprek gaan. 
Autisme beïnvloedt het dagelijks leven, zo ook de werksituatie van mensen met autisme. Maar hoe maak je autisme bespreekbaar op het werk? Het blijkt vaak lastig om concreet te maken wat het functioneren versterkt of belemmert. Als hulpmiddel ontwikkelde Vanuit autisme bekeken de Gesprekshulp voor...
Tijdens het evenement ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ op 22 juni jl. vertelde ervaringsdeskundige Anne over een door hemzelf ontwikkelde mindmap op basis van zijn ervaringen in het onderwijs. De mindmap kan scholen helpen om onderwijs voor leerlingen met autisme passend te maken. Vier...