Omgaan met autisme op de werkvloer

Berry Eggenhuis is onderdeel van team verkeer bij de Politie. Ook is hij autisme ambassadeur en geeft hij voorlichting aan zijn collega’s over omgaan met autisme op de werkvloer. In een interview deelt hij zijn ervaringen met autisme en zijn ambassadeurschap. “Autisme is voor iedereen anders.”
 

Zo’n tien jaar geleden kreeg Berry de diagnose autisme. Op zijn werk liep het niet lekker en zijn baas vermoedde dat het om autisme ging. Misschien moet je je eens laten testen, zei hij tegen Berry. “Zo gezegd, zo gedaan”, vertelt Berry. “Politiewerk is heel dynamisch, dat vond ik lastig. Sociaal kon ik helemaal niet meekomen, en ik had last van de prikkels van buitenaf. Toen bleek dat ik autisme heb, vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Ik kon niet meer op mijn toenmalige functie blijven, en zo kwam ik terecht bij team verkeer.”

Prikkels 

In zijn huidige functie heeft Berry afspraken gemaakt die hem helpen in zijn werk. “Eerst moest ik alle werkzaamheden doen, bijvoorbeeld controles op de weg of het flitsen van snelheidsovertredingen. Toen liep ik tegen dezelfde problemen aan als in mijn vorige functie. We hebben toen de afspraak gemaakt dat ik me mag terugtrekken in de radar auto als het me te veel wordt. Dat is prikkelarm, want ik werk daar alleen. Die mogelijkheid om me terug te trekken bij te veel prikkels was er in mijn vorige functie niet.”

Autisme ambassadeur 

In september 2020 volgde Berry de training tot autisme ambassadeur. Een training die door Vanuit autisme bekeken georganiseerd wordt in het kader van het project ‘Autisme en Inclusief Werkgeverschap’. “De training was een verbreding van mijn kennis. Mijn standaard beeld over autisme bleek niet te kloppen, want autisme is voor iedereen anders. Ook vond ik het prettig om samen te zijn met een groep mensen met autisme. Het was op dat gebied een feest der herkenning.” 

Berry hoopt zijn collega’s de ervaring die hij destijds had te besparen. “Tien jaar geleden was er nog weinig kennis over autisme binnen de Politie. Het was voor mij en mijn leidinggevende echt een zoektocht. Als autisme ambassadeur wil ik mijn collega’s helpen en hen de weg wijzen door voorlichting te geven.”

Gelijkwaardigheid

Er bestaan veel vooroordelen over autisme, vindt Berry. “Ik vind dat iedereen binnen de Politie gelijkwaardig ingezet en behandeld moet worden, of je nu autisme hebt of niet. Eerst werd gelijkwaardigheid heel erg gekoppeld aan mensen met een zichtbare beperking, nu wordt ook psychische diversiteit onder de aandacht gebracht.” 

Berry vindt het belangrijk dat mensen met autisme gezien en gehoord worden, maar hij is ook van mening dat niet alles op mensen met autisme aangepast hoeft te worden. “Een werkvloer moet voor iedereen werkbaar zijn.”

Verbinding zoeken

Ten slotte geeft Berry nog een tip mee aan collega’s van mensen met autisme. “Oordeel minder en zoek de verbinding. Voor mensen met autisme kan dat lastig zijn, dus het zou een mooi gebaar zijn als de ander verbinding zoekt en het gesprek aangaat. Uiteindelijk moet je de werkvloer met elkaar delen, en moeten we het samen doen.”

Meer weten?

De politie is een diversiteitsbeleid gestart, en vanuit dat gedachtegoed is de Autisme Ambassade ontstaan. In dit artikel lees je meer over de Autisme Ambassade bij de Politie.

Afbeelding
Logo politie