ONDERWIJS vanuit autisme bekeken

Onderwijs is ontzettend belangrijk in de ontwikkeling van een kind met autisme tot volwassene. Wat hebben leerlingen nodig om van school een succes te maken?

  • Gehoord worden door de leerkrachten en schoolleiding
  • Ruimte om op het eigen tempo en in de eigen volgorde te ontwikkelen
  • Ruimte voor (vaak eenvoudige) aanpassingen die de school tot een veilige plek maken
  • Gelijke kansen als andere leerlingen, waarvoor het nodig kan zijn om uitzonderingen te maken

Wat kun jij doen? 

Gebruik producten waarin onderwijs vanuit autisme wordt bekeken, zoals:

Meld je aan voor de Onderwijs Challenge!

Autismevriendelijkheid begint met kleine dingen. Iedereen kan stappen zetten om het onderwijs inclusiever te maken. Meld je aan voor de Onderwijs Challenge. Je ontvangt dan regelmatig per mail praktische tips, handige handreikingen en opdrachten.

Wat is passend onderwijs volgens leerlingen met autisme?

Het belang van inclusiviteit in het onderwijs

In inclusief onderwijs ervaren leerlingen dat diversiteit normaal is en dat er altijd een weg is om respectvol met elkaar om te gaan. Dat iedereen gelijkwaardig is, maar dat er soms verschil gemaakt moet worden om die gelijkwaardigheid tot zijn recht te laten komen. Zo kan passend onderwijs een fundament zijn voor een inclusieve samenleving. 

De Coalitie Vanuit autisme bekeken 

Wij maken ons sterk voor passend onderwijs voor leerlingen met autisme. Dat vraagt bijvoorbeeld goede oplossingen voor thuiszitters en bewustwording wat autismevriendelijk onderwijs is. Daarvoor gaan we in gesprek met leerlingen, scholen, samenwerkingsverbanden en ministeries.