Onderzoek ‘Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken’ gepubliceerd

Binnen de pilot Levensloopbegeleiding onderzochten we de invloed van maatschappelijke en culturele normen op autismediagnostiek. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport dat nu beschikbaar is.

Denkpatronen

Het rapport gaat onder andere in op de denkpatronen die verankerd zijn in de Nederlandse samenleving, en welke invloed deze hebben op hoe de samenleving inclusie invult. Twee belangrijke denkkaders worden in het rapport uitgediept: de maakbaarheid van gedrag en de medicalisering van gedrag dat als afwijkend wordt ervaren.

(H)erkennen van eigenheid

Daarnaast is het (h)erkennen van eigenheid een belangrijk thema. Het (h)erkennen van eigenheid is niet vanzelfsprekend in onze samenleving. Mensen met autisme geven regelmatig aan dat zij zich niet voldoende gezien en gehoord voelen, en dat zij druk voelen om zich aan te passen aan de normen van anderen. Het (h)erkennen van de eigenheid van mensen met autisme is een belangrijk uitgangspunt van de pilot Levensloopbegeleiding. Door middel van deskresearch en kwalitatieve interviews plaatsten we de ervaringen van mensen met autisme in maatschappelijke context. De hoofdvraag luidde: is er voor, tijdens en na het diagnosetraject ruimte is om de eigenheid van de persoon te (h)erkennen?

Meer ruimte voor beleving

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de focus op autismekenmerken in de diagnostiek de aandacht voor nuances in de persoon zelf belemmert. Het rapport is dan ook een pleidooi om meer ruimte te maken voor de beleving in de interactie tussen de persoon met een vermoeden van autisme en degene die de diagnose stelt. 

Lees het rapport