Onderzoek laat zien dat Levensloopbegeleiding VAB werkt

Wat is ‘goede’ levensloopbegeleiding voor mensen met autisme en hun naasten? En hoe zet je de leefwereld van mensen met autisme daarbij centraal? Dat is de vraag die centraal staat in het onderzoek van onderzoeksbureau MAD impact. Het onderzoek wordt parallel aan de pilot Levensloopbegeleiding VAB uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapportage. Daaruit blijkt dat Levensloopbegeleiding VAB werkt: deelnemers, naasten en levensloopbegeleiders zijn erg positief over deze aanpak.

Verbeterde kwaliteit van leven

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers aan de pilot meer richting ervaren in hun leven, beter kunnen omgaan met hun kwetsbaarheden en meer structuur ervaren. De deelnemers voelen zich autonomer en zijn beter in staat om zelf problemen op te lossen. Ze leveren een grotere bijdrage aan de maatschappij, worden beter begrepen en geaccepteerd door hun omgeving en ze begrijpen op hun beurt hun omgeving beter. Het gemiddelde cijfer dat deelnemers hun leven geven is in de eerste negen maanden van de pilot al gestegen van 5,7 naar 6,2 (een toename van bijna 10%).

Het voordeel van flexibele ondersteuning

De pilot Levensloopbegeleiding VAB laat zien dat laagdrempelige en flexibel beschikbare levensloopbegeleiding leidt tot stappen in de ontwikkeling van de deelnemers. Door aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemer is groei mogelijk. Wanneer de deelnemer vertrouwen heeft in de levensloopbegeleider, kan de levensloopbegeleider in relatief weinig uren de ontwikkeling sterk bevorderen. In tijden van problemen is intensieve ondersteuning mogelijk en in rustige tijden volstaat waakvlamcontact. Deze ondersteuning voorkomt op een later moment zwaardere zorg, schooluitval, werkverzuim, bijstand en/of schuldenproblematiek.

Download de rapportage Levensloopbegeleiding VAB werkt!