Online TheeTalkshow: ‘maatwerk voor mensen met autisme’

Al tien jaar zet VAB zich in om mensen met autisme meer ruimte te bieden om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Wat is het effect van onze projecten? Hoe bied je maatwerk voor mensen met autisme? En vooral: hoe doe je dat als gemeente, leerkracht, hulpverlener of ouder? Kijk, luister en chat mee tijdens de online TheeTalkshow op 29 maart! 

Terug- en vooruitblik

In de talkshow blikken we terug op de start van de stichting Vanuit autisme bekeken, samen met initiator Aline Molenaar (directeur Per Saldo) en eerste kartrekker Merel van Vroonhoven (voormalig topbestuurder in het bedrijfsleven en tegenwoordig juf). We bespreken wat het onderzoek van VAB oplevert en vertellen over nieuwe projecten. Pioniers (met en zonder autisme) praten over hun ervaringen, ambities en de weerbarstige praktijk van alledag.

Eigen kracht

Aan tafel schuiven onder andere autisme ambassadeurs en ervaringsdeskundigen aan, waaronder Thijs van der Rol. Eerder vertelde hij over het project de Autisme Ambassade in een podcast: “We proberen heel erg uit te gaan van de eigen kracht van mensen”. Martin Schravesande (van de Thuiszittersklas) komt vertellen over een nieuw plan van VAB voor ondersteuning in het onderwijs. Daarnaast komt een beleidsmedewerker van de gemeente Deurne aan het woord. Deurne wil binnenkort starten met Levensloopbegeleiding VAB. Wat voor verschil maakt maatwerk in deze gemeente?

Zelf inzetten

Nieuwsgierig hoe je maatwerk in jouw gemeente, op school, je eigen werk en leven in kan zetten? Kijk, luister en chat met ons mee op woensdag 29 maart van 15.00 tot 16.00 uur tijdens de online Theetalkshow!

Meld je hier aan

Autismeweek

VAB organiseert de online TheeTalkshow tijdens de landelijke autismeweek. Het thema van de autismeweek ‘Hoe uniek ben jij?’ vraagt aandacht voor de diversiteit binnen het spectrum van autisme. Vanuit autisme bekeken zet zich onvermoeibaar in om met hun projecten bij te dragen aan een inclusieve samenleving.