Over de Coalitie Vanuit autisme bekeken

De Coalitie Vanuit autisme bekeken verbindt mensen die samen willen werken aan een inclusieve maatschappij en daarbij ‘kijken vanuit autisme’. Onze missie is een inclusieve maatschappij waarin ieder mens de ruimte krijgt om zijn eigen plek in te nemen.

Wat vraagt dat?

Een inclusieve maatschappij vraagt om een andere manier van kijken, andere woorden en andere daden dan we gewend zijn. Zien dat mensen verschillen en hoe waardevol dat is. Oplossingen kunnen voor ieder mens met autisme anders zijn. Daarom is altijd maatwerk nodig dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen van een individu en de mensen om hem heen. Deze oplossingen zijn vaak niet te vinden op één leefgebied zoals onderwijs, zorg, wonen, sport of werk. Er is samenwerking nodig tussen mensen uit deze leefgebieden, bijvoorbeeld tussen zorg en onderwijs. Integraal denken maakt oplossingen levensbreed.

Samen maken we het mogelijk

Een inclusieve maatschappij maken we samen. De coalitie verbindt daarom mensen en initiatieven die hier samen aan willen werken. Deelnemers aan de coalitie delen kennis en ervaring en leren van anderen uit hun regio of vakgebied. Vernieuwende initiatieven die bijdragen aan een inclusieve(re) maatschappij bieden we een podium ter inspiratie van anderen. En daarnaast bieden we jou een tal aan producten die jou ondersteunen bij de bijdrage die jij wilt leveren. Meer over meedoen.

Team Vanuit autisme bekeken

Achter de coalitie Vanuit autisme bekeken staat een klein gedreven team bestaande uit professionals uit verschillende vakgebieden, met en zonder autisme. Je kunt ons benaderen voor kosteloos advies bij jouw eerste stappen om je eigen initiatief vorm te geven. Ook brengen we je in contact met andere initiatiefnemers als je dat wilt. Als je een structurele bijdrage wilt, bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundige en andere professionals, gaan we graag in overleg over de aanpak en de kosten. Neem contact op.

Vrienden van de coalitie

Vrienden van de coalitie zijn organisaties die het gedachtengoed onderschrijven en de coalitie ondersteunen met eigen initiatieven, een financiële bijdrage of op een andere manier. We komen graag in contact met jouw organisatie! Neem contact op

De Coalitie Vanuit autisme bekeken maakt mensen en initiatieven zichtbaar die bijdragen aan een inclusieve(re) maatschappij.

Doe mee  >