Over de Coalitie Vanuit autisme bekeken

De Coalitie Vanuit autisme bekeken maakt mensen en initiatieven zichtbaar die bijdragen aan een inclusieve(re) maatschappij. Van kleine veranderingen in gedrag en communicatie, tot grote veranderingen in het onderwijs, op het werk en in het hele sociale domein. Je kunt je eigen ideeën hier delen en leren van de initiatieven van anderen.

Welke rol heeft de coalitie?

  • Mensen (met en zonder autisme) die werken aan een inclusieve maatschappij met elkaar in gesprek brengen.
  • Signaleren wat er leeft in de samenleving rond inclusiviteit in het algemeen en autisme in het bijzonder.
  • Initiatieven met een vernieuwende aanpak stimuleren.
  • Lokale en regionale initiatieven herbruikbaar maken op andere plaatsen, onder meer door leerervaringen te delen.
  • Laten zien dat kleine, concrete veranderingen in houding, perspectief en ondersteuning een wereld van verschil maken.

Wie doen mee?

De coalitie verbindt mensen die actief hun kennis en ervaringen willen delen en die willen leren van anderen. Mensen zoals jij en ik, met en zonder autisme, als professional of privé. Samen werken we aan een inclusieve samenleving. Niet door 'van bovenaf' veranderingen op te leggen, maar door vanuit concrete persoonlijke situaties te zoeken naar praktische oplossingen die vaak voor een grotere groep mensen zinvol zijn.

Vrienden van de coalitie

Vrienden van de coalitie zijn organisaties die het gedachtengoed onderschrijven en de coalitie ondersteunen met eigen initiatieven, een financiële bijdrage of op een andere manier. We komen graag in contact met jouw organisatie! 

Contact