Meerjarenstrategie

2022 wordt een bijzonder jaar voor Vanuit autisme bekeken. Na de zomer eindigt de pilot Levensloopbegeleiding VAB. Maar we zijn nog niet klaar met ons werk, en hebben de ambitie om ook na 2022 vanuit ervaringsdeskundigheid een bijdrage te leveren aan de emancipatie van mensen met autisme – om de samenleving meer inclusief te maken. Bekijk de Meerjarenstrategie 2022-2025 (pdf).