Over Vanuit autisme bekeken

Vanuit autisme bekeken verbindt mensen die samen willen werken aan een inclusieve maatschappij. Onze missie is een inclusieve maatschappij waarin ieder mens de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

Wat vraagt dat?

Een inclusieve maatschappij vraagt om een andere manier van kijken, andere woorden en andere daden dan we gewend zijn. Zien dat mensen verschillen en hoe waardevol dat is. Oplossingen kunnen voor ieder mens met autisme anders zijn. Daarom is altijd maatwerk nodig dat aansluit bij de mogelijkheden en wensen van een individu en de mensen om hem heen. Deze oplossingen zijn vaak niet te vinden op één leefgebied zoals onderwijs, zorg, wonen, sport of werk. Er is samenwerking nodig tussen mensen uit deze leefgebieden, bijvoorbeeld tussen zorg en onderwijs. Integraal denken maakt oplossingen levensbreed.

Samen maken we het mogelijk

Een inclusieve maatschappij maken we samen. Vanuit autisme bekeken inspireert en verbindt daarom mensen en initiatieven die hier samen aan willen werken. En daarnaast bieden we een flink aantal producten die jou ondersteunen bij de bijdrage die jij wilt leveren. Laat je inspireren!

Team Vanuit autisme bekeken

Achter Vanuit autisme bekeken staat een klein gedreven team bestaande uit professionals uit verschillende vakgebieden, met en zonder autisme. Je kunt ons benaderen voor kosteloos advies bij jouw eerste stappen om je eigen initiatief vorm te geven. Ook brengen we je in contact met andere initiatiefnemers als je dat wilt. Als je een structurele bijdrage wilt, bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundige en andere professionals, gaan we graag in overleg over de aanpak en de kosten. Neem contact op.

Vrienden van Vanuit autisme bekeken

Vrienden van Vanuit autisme bekeken zijn organisaties die het gedachtengoed onderschrijven en de coalitie ondersteunen met eigen initiatieven, een financiële bijdrage of op een andere manier. We komen graag in contact met jouw organisatie! Neem contact op

Een inclusieve maatschappij maken we samen. Met mensen zoals jij en ik, mensen met en zonder autisme.

Weten wat jij kunt doen?