Over Vanuit autisme bekeken

Onze visie 

In onze samenleving staan mensen met autisme onder druk om zich vergaand aan te passen. Zodat zij passen in een ‘gemiddeld’ systeem. De diagnose autisme is vooral een checklist van beperkingen. Daarom is gelijkwaardig en zo autonoom mogelijk deel nemen aan de samenleving voor mensen met autisme niet altijd vanzelfsprekend. 

In de samenleving van de toekomst is het recht om te leren, ontwikkelen, wonen en werken voor iedereen waargemaakt. Iedereen kan zichzelf zijn en zich op eigen wijze ontwikkelen. Zo nodig met (intensieve) ondersteuning. Op school, werk en in sociale contacten hoef je niet aan een perfect plaatje te voldoen. Het wordt steeds minder relevant dat je de diagnose autisme hebt. Want iedereen is verschillend en de samenleving wordt daar steeds beter op ingericht. Dit vraagt wat van iedereen, met of zonder autisme: naar elkaar luisteren en elkaar ruimte geven. 

Onze missie

Wij willen in de praktijk laten zien welke veranderingen op school, werk en in de zorg bijdragen aan de emancipatie van mensen met autisme. Dat vraagt een open houding, kijken naar autisme vanuit ontwikkeling en het lef om standaard regels & werkwijzen te doorbreken.

In de praktijk

We richten ons op primair op scholen, werkgevers, en hulpverlening. We gaan samen uitzoeken hoe dat gaat, aansluiten bij iemands leven. Ook als iemand zich anders ontwikkelt dan de omgeving verwacht. Bestaande systemen doorbreken. Echt maatwerk organiseren. 

Ervaringsdeskundigheid is leidend in al onze activiteiten. 

Een inclusieve maatschappij maken we samen. Met mensen zoals jij en ik, mensen met en zonder autisme.

Weten wat jij kunt doen?