Overeenkomsten en contracten

Deze maand gaan de laatste groepen binnen de pilot Levensloopbegeleiding van start in Groningen, Utrecht, Haarlem en Arnhem. Bij aanvang van de pilot ontvangt iedere deelnemer een overeenkomst en iedere levensloopbegeleider een contract.

Het opstellen van die contracten is een uitdagende klus, waar Alwine Dijkstal, project-coördinator binnen de pilot Levensloopbegeleiding, verantwoordelijk voor is.


Alwine Dijkstal, project coördinator pilot Levensloopbegeleiding

“Deelnemen aan de pilot betekent ook meedoen aan onderzoek, uitgevoerd door MAD Impact. Middels een overeenkomst met elke deelnemer leggen we afspraken over deelname aan het onderzoek vast”, legt Alwine uit. “Levensloopbegeleiders die deelnemen aan de pilot tekenen een contract. Belangrijk verschil met de overeenkomsten van de deelnemers is dat in een contract ook een financieel component zit.” 

De leefwereld centraal

Wij streven er binnen de pilot naar dat levensloopbegeleiding passend is bij de leefwereld van de deelnemers. Dat klinkt heel logisch en dat is het ook. Echter voor de planning en de financiering van de levensloopbegeleiders kan het nogal uitdagend zijn. Immers kan het gebeuren dat een deelnemer wekenlang nauwelijks een levensloopbegeleider nodig heeft, maar door een incident of een verandering plotseling veel inzet van de levensloopbegeleider vraagt. Wij vragen onze levensloopbegeleiders hier zo goed als mogelijk in mee te bewegen. Behalve voor de levensloopbegeleiders is dit op- en afschalen ook lastig voor de financiering. Want hoeveel gaat het dan kosten? Om informatie te krijgen over slimme manieren van financieren van zo’n leefwereld-centraal-situatie doen we ook onderzoek met verschillende financieringsmodellen.

Veelheid aan contracten

Alwine: “Dit alles betekent dat we werken met zo’n 80 mogelijke varianten van het contract met een levensloopbegeleider. Dat is dus een flinke klus, waar ik echt mijn hoofd bij moet houden.” Levensloopbegeleiders kunnen kiezen of zij als zzp’er meedoen aan de pilot Levensloopbegeleiding of via payroll. Maar soms zijn levensloopbegeleiders al in dienst bij een organisatie, bijvoorbeeld MEE of IQ coaches. “Dan sluiten we een contract met de organisatie waar zij werken en regelen zij de vergoeding richting de levensloopbegeleider. Ook bekijken we de relatie die een levensloopbegeleider heeft tot de deelnemer. Ben je naaste (ouder, broer, zus, kind) van de deelnemer? Dan geldt een ander, lager, uurtarief dan voor professionals.”

Gewenste begeleiding

“Het is de deelnemer of diens naasten zelf die bij aanvang van de levensloopbegeleiding een inschatting maakt van de tijd die naar verwachting nodig gaat zijn voor de levensloopbegeleiding”, vertelt Alwine. De pilot gaat uit van het leveren van maatwerk. Mensen komen zo terecht in de categorieën ‘laag’, ‘middel’ of ‘hoog’.

Strippenkaart

Ook krijgen de deelnemers de vraag of ze zelf regie willen voeren over de inzet van de levensloopbegeleiders. Bijna de helft van de deelnemers kiest hiervoor en zij krijgen dan een strippenkaart voor de inzet van hun levensloopbegeleider. Ook hier zijn nog een paar verschillende varianten van. Deelnemers die niet kiezen voor eigen regie hoeven zich dan ook niet bezig te houden met het sturen van de inzet van hun levensloopbegeleider. Hun levensloopbegeleider krijgt per maand een vast bedrag voor zijn of haar werk.

Mensenwerk

Al met al is het opstellen van de contracten een uitdagende klus. Het is mensenwerk en foutgevoelig. “Daarom werk ik nauw samen met collega’s en hebben we verschillende controlemomenten. Samen zorgen we ervoor dat alle informatie dubbel gecheckt wordt en dat er rekening wordt gehouden met de privacywetgeving”, voegt Alwine toe. Hoe een contract eruit ziet is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden door de deelnemer en door de levensloopbegeleider. Het voornaamste doel van deze contracten is levensloopbegeleiding zo aan te bieden dat deze het beste aansluit op de wensen en behoeften van de deelnemer. Gedurende de pilot onderzoeken we op deze manier het antwoord op de vraag: wat kost goede levensloopbegeleiding? Het antwoord op die vraag wordt op het eind gekoppeld aan de nog wel belangrijkere vraag: wat levert levensloopbegeleiding op?