Project Money Matters: “Eerste beelden zijn heel interessant”

Afgelopen zomer konden jongeren met autisme, ouders of naasten een vragenlijst over financiële zelfredzaamheid invullen. Ook mensen die ouder zijn deelden ervaringen uit hun jonge jaren. Inmiddels is de vragenlijst gesloten. Jessica Slijpen deelt wat eerste inzichten van de 85 inzendingen.

Afbeelding
Geld in handen

Money Matters onderzoekt de link tussen financiële zelfredzaamheid en autisme. Hoe ervaren jongeren met autisme hun geldzaken? Wat vinden ze lastig of juist makkelijk? Welke factoren spelen daarbij een rol? De vragenlijst bevatte drie open vragen over hoe jongeren met autisme omgaan met geld en hoe ze denken dat hun autisme hier wel of niet mee te maken heeft. Ook werd gevraagd of ze behoefte hadden aan ondersteuning.

Eerste indruk

Nu de vragenlijst is afgesloten gaat de analyse beginnen. “Ik heb er natuurlijk al even doorheen gekeken en de eerste beelden zijn heel interessant”, vertelt Jessica Slijpen. 77 mensen vulden de vragenlijst in en deelden samen 85 ervaringsverhalen. Driekwart van de ervaringen gaat over iemands eigen huidige situatie. Een op de vijf ervaringen wordt beschreven door een ouder of andere naaste. De jongste ervaring betreft iemand van 12 jaar, en ongeveer de helft van de ervaringen speelt in de leeftijd van 22 tot 30 jaar.

“De ervaringen zijn heel open en vaak duidelijk beschreven waardoor ze veel inzicht geven”, aldus Jessica. “Daar willen we de respondenten enorm voor bedanken.” Inhoudelijk valt direct op dat er enerzijds veel respondenten zijn die geld uitgeven heel moeilijk vinden en erg zuinig zijn, en anderzijds veel respondenten die te veel geld uitgeven. Een verband met autisme dat vaak genoemd wordt gaat over inzicht en structuur. “Dit onderzoek is een bloemlezing van ervaringen. We gaan nu kijken of er ook patronen in te ontdekken zijn.”

Hoe nu verder?

De afgelopen maanden zijn 11 deelnemers aan de vragenlijst geïnterviewd. Daarin is dieper op de ervaring en het bredere levensverhaal van de deelnemers ingegaan. “Die verhalen die mensen met ons deelden zijn stuk voor stuk bijzonder en vaak ook aangrijpend. Zowel van mensen die hun geldzaken goed in de hand hebben als mensen die de grip kwijt waren.” De interviews werkt Jessica uit tot ervaringsverhalen die breed gedeeld kunnen worden. “We verwachten dat deze verhalen leiden tot herkenning bij andere mensen met autisme. En hopelijk ook erkenning dat geldzaken lastig zijn. Dat geldt voor heel veel jongeren/jongvolwassenen, maar zeker voor mensen met autisme.”