Publicatie verschenen: Kansrijk onderwijs voor élke leerling

Nog te veel jongeren met dromen, ambitie en talent komen thuis te zitten. Dat móet veranderen schrijven Jongerenpanel Zorg én Perspectief en werkgroep Jongeren in Woord en Beeld in deze position paper.

Tijd voor passend onderwijs

Jongeren die thuis komen te zitten, lopen nog te vaak tegen drempels aan. Het is de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. De tijd is rijp voor onderwijs dat passend is voor iedereen, ongeacht diagnose, religie, familiesituatie, culturele achtergrond of geslacht. De auteurs pleiten daarom voor inclusief onderwijs waarin alle jongeren passende ondersteuning krijgen. Ook willen zij een prominentere plek voor jongeren zelf aan de onderhandelingstafels. De position paper is opgesteld voor de Thuiszitterstop Jongeren in woord en beeld op 3 juni 2019.

Download

Download hier de position paper.