Samenvatting onderzoeksresultaten

In de afbeelding worden de resultaten van de pilot Levensloopbegeleiding VAB samengevat. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Vanuit de afbeelding kun je doorklikken naar de verschillende onderzoeksrapporten. Kun je de afbeelding niet bekijken? Hieronder vatten we de resultaten in geschreven tekst samen.

Onze ambities

Levensloopbegeleiding VAB:

 • landelijk beschikbaar voor mensen met autisme;
 • verder ontwikkelen in nieuwe groepen, nieuwe financieringsvormen en aanvullend onderzoek.

Dit knelt

 • Veel mensen met autisme ondervinden (grote) problemen op school (thuiszitters), bij werk (uitval), vrije tijd en relaties;
 • Wachtlijsten voor behandeling zijn lang;
 • Onze maatschappij houdt weinig rekening met diversiteit, mensen met autisme passen zich geforceerd aan, wat enorm veel stress kan opleveren;
 • Hulp is lang niet altijd passend en vaak te kort of versnipperd over domeinen omdat wet- en regelgeving dit vraagt.

190.000 Nederlanders hebben waarschijnlijk autisme, echter niet allemaal met een diagnose. Dat is 1,2% van de bevolking.

Lees voor meer informatie het rapport over autisme en levensloopbegeleiding.

Uitgangspunten levensloopbegeleiding VAB

De pilot levensloopbegeleiding telt 100 deelnemers. Zij kozen samen ook bijna 100 levensloopbegeleiders.

 • Elke deelnemer aan de pilot kiest een eigen levensloopbegeleider
 • Een wederzijdse klik is het vertrekpunt

Levensloopbegeleiding is:

 • levensvolgend - zoveel als nodig is op elk moment
 • levenslang - zo lang als nodig
 • levensbreed - op alle domeinen

Levensloopbegeleiders:

 • voeren goede gesprekken en regelen zo nodig maatwerk
 • leren met en van elkaar tijdens training en intervisie in een lokale groep

Het gemiddelde uurtarief van de levensloopbegeleiders in de pilot is € 53,05.

Bekijk op de pagina 'Uitgangspunten' het animatiefilmpje over de pilot levensloopbegeleiding VAB.

Levensloopbegeleiding VAB werkt!

Deelnemers aan de pilot:

 • ervaren betere kwaliteit van leven 
 • ervaren meer empowerment
 • participeren meer en leveren een grotere bijdrage aan de maatschappij

Startende deelnemers geven hun leven gemiddeld een 5,7. Na 9 maanden is dat een 6,2. Een stijging van bijna 10%. Lees het rapport van het hoofdonderzoek.

Naasten staan er niet meer alleen voor en voelen zich psychisch en lichamelijk beter.

Levensloopbegeleiders mogen werken vanuit nabijheid en doen wat nodig is. Zij weten zich gesteund door training, intervisie en hulp vanuit hun lokale groep.

De maatschappij ziet een forse afname van kosten rond autisme en een meer inclusieve samenleving.