Nieuwe kijk op autisme.

We beginnen vandaag. 

Op de Dag van de Mensenrechten. 

Iedereen is verschillend. Het is hoog tijd dat de samenleving daarop wordt ingericht. Zodat iedereen kan leren, werken en leven op een manier die bij hem of haar past.
Dat is de nieuwe kernboodschap van de stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Op de Dag van de Mensenrechten komt VAB met nieuwe plannen, een nieuw logo en een nieuwe website. VAB gaat in de dagelijkse praktijk aantonen welke veranderingen op school, werk en in de zorg bijdragen aan de kwaliteit van leven en de emancipatie van mensen met autisme.
We werken met vier maatschappelijke speerpunten waarin we laten zien hoe een individuele aanpak en een open houding veel winst oplevert voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met autisme.

Werk

Te veel mensen met autisme zitten onnodig thuis of werken onder hun niveau. Dat is een onaanvaardbare situatie. Voor henzelf, maar ook voor de samenleving. Want minder diversiteit op de arbeidsmarkt betekent veel gemiste kansen. Wij werken aan een meer inclusieve werkomgeving en emancipatie van werknemers met autisme. Lees hier meer.

Onderwijs

Volgens het VN Verdrag heeft ieder kind recht op goed onderwijs en moeten leerlingen met en zonder beperking samen naar school kunnen. Dat recht willen wij waarmaken voor alle leerlingen en studenten met autisme. Dat betekent echt maatwerk, waarbij de belevingswereld van de leerling het vertrekpunt is. Wij werken aan dat type maatwerk en daarmee aan minder schooluitval voor leerlingen met autisme. Lees hier meer.

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding is van levensbelang. Letterlijk. Het gaat om het verschil tussen meedoen en aan de kant staan. Vanuit autisme bekeken realiseert een pilot met een vernieuwende vorm van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme, waarbij steeds de leefwereld van de persoon met autisme centraal staat. Lees hier meer.

Samenleving

Onze samenleving drijft op verwachtingen. Over wat je moet kunnen, hoe je je moet gedragen, wat je moeten presteren en hoe je eruit moet zien. Wij onderzoeken wat nodig is voor een inclusieve en ontwikkelingsgerichte houding in de hele samenleving, waar ook mensen met autisme baat bij hebben. Lees hier meer.

Mensen met autisme staan onder druk om zich verregaand aan te passen aan bestaande normen en systemen. Waarbij autisme nog altijd als een defect wordt gezien. Herken je dat? VAB wil dat veranderen. De diagnose autisme is nu vooral een checklist van beperkingen. Dat moet anders, zodat iedereen gelijke kansen heeft. 
VAB is een expertiseteam van mensen met en zonder autisme. Op deze Dag van de Mensenrechten willen we graag jouw ervaringen horen via social media. Hoe staat het volgens jou met de rechten van mensen met autisme? Lees hier meer over onze visie en missie en deel onze video
Twitter
Facebook
Website
YouTube
Email
Copyright © 2018 Vanuit autisme bekeken. All rights reserved.