NIEUWSBRIEF 

Beste lezer,

In ons team maak ik regelmatig de vergelijking met emancipatiebewegingen. Zoals die van vrouwen. Het is nu niet meer voor te stellen hoe men vrouwen eeuwenlang zag: als handelingsonbekwaam en met de plicht te gehoorzamen en te leven naar de 'normen' van de man. In de achttiende eeuw kwam deze emancipatie in een stroomversnelling en voltrok zich een ware revolutie rond de positie van de vrouw. VAB streeft naar dezelfde maatschappelijke verandering voor mensen met autisme en alle andere mensen die niet aan het standaard plaatje voldoen in onze snelle en resultaatgerichte samenleving of daarvoor constant op hun tenen lopen. 

Maatschappelijke verandering kost tijd en toewijding. Voorbeelden van mooie stappen vooruit worden afgewisseld met cijfers en praktijkverhalen die benadrukken hoe lang de weg nog is. Afgelopen maand bleek bijvoorbeeld dat het aantal thuiszitters weer is toegenomen, ondanks alle inspanningen om meer leerlingen passend onderwijs te geven.

Wij blijven geloven dat een inclusieve samenleving mogelijk is, waarin 'labels' niet meer nodig zijn om verschillen te duiden. Want ieder mens is uniek. 

Sinds december vorig jaar ontwikkelen we ons als expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Met een bevlogen team laten wij in de praktijk zien welke veranderingen er nodig zijn in de maatschappelijk systemen van zorg, onderwijs, werk en in de manier waarop we samenleven. Via deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de stappen die we daarin zetten. Laten we met elkaar zorgen voor een inclusieve maatschappij, waarin iedereen ruimte ervaart om zichzelf te zijn.
 
Mechteld van der Westen
Directeur Vanuit autisme bekeken
In gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis
18 maart komt Paul Blokhuis, staatssecretaris ministerie van VWS, kennismaken met Vanuit autisme bekeken. We gaan die middag met hem in gesprek en laten hem aan de hand van persoonlijke verhalen merken hoe belangrijk het is om echt naar mensen met autisme te luisteren. In plaats van op basis van een diagnose te bepalen wat iemand nodig heeft. Want dat is echt voor iedereen weer anders. Op die manier willen we hem laten zien waar VAB voor staat en wat we willen bereiken: een realistisch beeld van autisme en maatschappelijke inclusie van mensen met autisme. Lees hier meer.
Algemeen Overleg onderwijs en zorg
Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij het individuele denkniveau past! Helaas horen we nog teveel verhalen uit de praktijk waarbij leerlingen niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben. Uit recente cijfers blijkt zelfs dat het aantal thuiszitters vorig schooljaar opnieuw is gestegen. In het schooljaar 2017-2018 zaten in totaal 4479 jongeren langer dan drie maanden thuis. In 2016-2017 waren dat er nog 4212. We werken er hard aan om de politiek met deze verhalen te confronteren en de urgentie duidelijk te maken. Afgelopen maand stond onderwijs en zorg op de agenda van het Algemeen Overleg. Lees hier meer over de uitkomsten hiervan.
Autisme Ambassade netwerk groeit
Op 5 februari zijn we gestart met een nieuwe reeks van de Autisme Ambassade. Ambassadeurs in spé worden in 4 dagen getraind om autisme bespreekbaar te maken op de werkvloer. Met hun zichtbaarheid en openheid willen we zorgen voor realistische beeldvorming over autisme en de (onzichtbare) verschillen tussen mensen bespreekbaar maken. De ambassadeurs in opleiding worden onderdeel van het Autisme Ambassade netwerk. Bekijk hier wie dit zijn. Wil je meer informatie of interesse om zélf ambassadeur te worden? Kijk dan op onze website voor meer informatie. 

OP DE AGENDA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van nieuws rondom Vanuit autisme bekeken? Volg ons dan op Twitter, Facebook of LinkedIn via de buttons hierboven. Of kijk op onze website: www.vanuitautismebekeken.nl.
Jouw privacy © 2019

Vanuit autisme bekeken
Hamburgerstraat 28A
3512 NS Utrecht
info@vanuitautismebekeken.nl