Stand van zaken februari 2020: Hoe gaat het met de pilot Levensloopbegeleiding?

Met de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme onderzoeken we wat goede levensloopbegeleiding is en hoe we die kunnen organiseren. In de pilot krijgen 100 mensen met autisme levensloopbegeleiding op een manier die bij hen past. Waar staan we nu?

Vanuit autisme bekeken gelooft dat levensloopbegeleiding het beste werkt wanneer het op afroep en meerjarig beschikbaar is, de administratieve last laag is en er écht een klik is tussen iemand met autisme en zijn levensloopbegeleider. Kan dit ook en werkt dit echt?  We onderzoeken het in de pilot Levensloopbegeleiding. 

Een goede match

Deelnemers mogen zelf kiezen wie hun levensloopbegeleider wordt. Het organiseren van 100 ‘setjes’ van een deelnemer en een levensloopbegeleider is daardoor een heus avontuur. Soms weten deelnemers zelf al iemand. De klik is daarbij het belangrijkst: een levensloopbegeleider hoeft geen professional te zijn. Als een deelnemer zelf geen voorkeur heeft dan helpt VAB deelnemers zoeken naar een goede match. Wij kennen een hoop potentiële levensloopbegeleiders in de regio. Zij presenteren zich via een filmpje, om deelnemers een indruk te geven van wie zij zijn. Als een deelnemer enthousiast is over een potentiële levensloopbegeleider volgen gesprekken, net zo lang tot een deelnemer en een levensloopbegeleider tegen elkaar zeggen: ‘ja, met jou wil ik dit avontuur graag aan gaan’.

Nieuwe groepen

Ondertussen zijn vier groepen levensloopbegeleiding gestart: landelijk, en in Haarlemmermeer, Den Haag en Apeldoorn. Dit voorjaar starten nog eens vier groepen in Haarlem, Utrecht, Groningen en Arnhem. De procesbegeleiders, die later ook voor de groep zullen staan om trainingen en intervisies te begeleiden, nemen het initiatief voor de werving van de groepen. Deze week spraken we de nieuwe procesbegeleiders uitgebreid over onze visie en over ons bijzondere proces van werven. Eén van de procesbegeleiders zei spontaan: ‘Mijn hart maakt een sprongetje van geluk – dat het zo mag gaan’.

Klankbordgroep

Dit voorjaar schalen we dus op naar 100 deelnemers, verspreid over 8 groepen. Daarnaast gaan we flink aan de slag met vertellen over de pilot. De pilot wordt gefinancierd met een landelijke subsidie en de levensloopbegeleider ondersteunt de deelnemer op alle terreinen. Dit is uniek. Hoe kan je dit ook landelijk invoeren? Deze week komt de klankbordgroep bij elkaar om daarover mee te denken. De klankbordgroep is een groep van betrokken mensen uit bv. gemeenten, verzekeraars, VWS, onderwijs, deelnemers, levensloopbegeleiders, bestaande aanbieders enzovoorts. Graag horen wij hun indrukken van de pilot en hun adviezen, maar ook de knelpunten die zij zien. Wij vinden zo’n klankbordgroep erg belangrijk en zullen de leden vragen om ons, ook namens hun ‘achterban’, te blijven voeden. Zo hopen we breed inzicht te krijgen in hoe we levensloopbegeleiding in Nederland beschikbaar kunnen krijgen voor mensen met autisme.