Stand van zaken juni 2020: Hoe gaat het met de pilot Levensloopbegeleiding?

Met de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme onderzoeken we wat goede levensloopbegeleiding is en hoe we die landelijk kunnen organiseren. In de pilot krijgen 100 mensen met autisme levensloopbegeleiding op een manier die bij hen past. Waar staan we nu? 

De pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme heeft zijn volle omvang bereikt. Alle deelnemers en levensloopbegeleiders zijn gestart. De landelijke groep en de regionale Haarlemmermeer-groep draaien nu een jaar. De groepen in Apeldoorn en Den Haag draaien een half jaar en de groepen in Haarlem, Arnhem, Utrecht en Groningen zijn in mei gestart. Het team is op sterkte en de klankbordgroep functioneert. Vanuit autisme bekeken is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek over voortgang van de pilot na 1 november 2020.

Trainingen en intervisies in tijden van corona

De afgelopen maanden hebben we vrijwel alle trainingen en intervisies online georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om thema’s die van belang zijn voor het onderzoek te bespreken. Levensloopbegeleiders mogen ook zelf thema’s aandragen. Procesbegeleider Frédérique van der Laan vertelt hoe de eerste intervisie met haar groep verliep: “Online een intervisie begeleiden, met een groep die elkaar helemaal niet zo goed kent, dat is wel even nieuw en ook schakelen. Het is intensief. We hadden in het begin even wat opstartproblemen met de techniek, dan denk je wel, wat gaat dit worden? Maar na een uur waarin je kennismaakt en ervaringen deelt, is iedereen geland.” Toch was iedereen elkaar - als ze geen afstand hadden moeten houden - bij de eerste live intervisie gelijk in de armen gevallen. Ondertussen worden de intervisies, in afstemming met de groepen, voornamelijk live georganiseerd. De trainingen zullen grotendeels pas na de zomer weer live kunnen. 

Ook twee themabijeenkomsten hebben online plaatsgevonden. Bianca Toeps en Els Borgesius vertelden vol enthousiasme over autisme en vrouwen, en lector levensloopbegeleiding Jan-Pieter Teunisse gaf een leerzame presentatie over levensloopbegeleiding. Binnenkort ontvangen we Martine Delfos, die haar visie op autisme met ons komt delen.

Klankbordgroep & implementatie

We ontdekken steeds meer wat goede levensloopbegeleiding inhoudt en wat er voor nodig is om dit ook landelijk te kunnen organiseren. De klankbordgroep denkt mee over de implementatie. De leden van de klankbordgroep werken bij gemeenten, in het onderwijs, bij het ministerie van VWS, zorginstellingen, maar er zit ook een deelnemer en een levensloopbegeleider uit de pilot bij. In april en mei hebben de leden van de klankbordgroep via enquêtes bij hun achterban getoetst in hoeverre er draagvlak is voor de visie en opzet van de pilot. In de bijeenkomst van 20 mei zijn de resultaten besproken en werd duidelijk hoe enthousiast de ondervraagde deelnemers en levensloopbegeleiders zijn over de pilot en dat veel van de stakeholders de werkzame elementen van de pilot (klik, ontwikkelingsgericht werken, levenslang, levensbreed, levensvolgend) onderschrijven en dat de aanpak breed gedragen is.      

Voorlopige resultaten onderzoek

Onderzoeksbureau Mad Impact is nog volop bezig met het verzamelen van de resultaten van de pilot, maar kan al wel een aantal voorlopige resultaten delen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat veruit de meeste betrokkenen (zowel deelnemers, naasten als levensloopbegeleiders) aangeven (zeer) enthousiast te zijn over levensloopbegeleiding. En door het intensieve contact tussen levensloopbegeleiders zien we in de praktijk succesvolle levensloopbegeleiders met diverse arbeidsachtergronden.