Steun landelijke invoering van levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding kan voor iemand met autisme hét verschil maken. Daarom bevelen wij aan om levensloopbegeleiding landelijk in te voeren en beschikbaar te maken voor mensen met autisme.

Geef nu ook jouw steun!

Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties. De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen meestal erger. Dat is tragisch en onnodig: mensen met autisme beschikken net als wij allemaal over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Levensloopbegeleiding kan voor iemand met autisme hét verschil maken tussen uitvallen of doorontwikkelen. Daarom bevelen wij aan om levensloopbegeleiding landelijk in te voeren en beschikbaar te maken voor mensen met autisme.

Passende ondersteuning

Mensen met een zorgbehoefte moeten in onze participatiemaatschappij zoveel mogelijk een beroep doen op het eigen sociale systeem. Maar veel mensen met autisme hebben juist een zeer beperkt sociaal systeem. Ook zijn er binnen de familie vaak meerdere personen met autisme. Veel mensen met autisme (en hun naasten) bezwijken onder de problemen die zich opstapelen, en worstelen binnen het huidige versnipperde systeem met bureaucratie om passende ondersteuning te krijgen.

Dat kan ook anders, namelijk dat je als je autisme hebt kunt kiezen samen met een vertrouwd persoon te werken aan je ontwikkeling en dingen die spelen op allerlei levensgebieden. Een goede klik is immers een belangrijke voorwaarde voor effectieve begeleiding. De levensloopbegeleider coördineert zorg- en hulpverlening en regelt waar nodig maatwerk op het gebied van onderwijs, werk, sport, wonen of andere zaken. Zo krijgt de persoon met autisme concrete handvatten voor verbetering, en een zinvolle dagindeling, waar hij of zij zonder die begeleiding mogelijk zou uitvallen. De begeleiding is tegelijkertijd gericht op het bevorderen van de eigen regie en autonomie. Omdat ook houding, kennis en vaardigheden van de levensloopbegeleider hier belangrijk zijn, werken levensloopbegeleiders in een team met andere begeleiders en volgen training en intervisie.

Meer weten over levensloopbegeleiding binnen de pilot?  Lees het hier.

Oproep tot landelijke invoering 

De pilot onderschrijft de meerwaarde van de aanpak levensloopbegeleiding en de preventieve en de-escalerende werking ervan. Levensloopbegeleiding als voorziening is echter nog niet landelijk beschikbaar. Daar is wel dringend behoefte aan. Vanuit autisme bekeken beveelt dan ook aan deze aanpak op korte termijn landelijk in te voeren en beschikbaar te maken voor mensen met autisme.

Ik geef mijn steun aan landelijke invoering van levensloopbegeleiding

Afbeelding
Position-paper