Ervaringsdeskundigheid

22 juni 2017
In oktober 2017 start de opleiding Autisme ambassadeur. Werknemers met autisme maken omgaan met autisme ‘gewoner’ door vanuit hun persoonlijke ervaringen in gesprek te gaan. Heb jij autisme en ben je...
20 februari 2017
Samen met huisarts Els van Veen en verzekeringsarts Lujan Blankenstein organiseren we op 22 april 2017 een besloten bijeenkomst waar artsen en studenten geneeskunde met autisme in gesprek gaan. 
21 oktober 2016
Autisme beïnvloedt het dagelijks leven, zo ook de werksituatie van mensen met autisme. Maar hoe maak je autisme bespreekbaar op het werk? Het blijkt vaak lastig om concreet te maken wat het...

Autisme talent benutten

Studenten begeleiden van stage naar werk

Game-N-Fit

Gamen als interventie-instrument

Initiatieven (13)

Deel jouw initiatief

Autisme in beeld

Filmportretten met persoonlijke verhalen van mensen met autisme en hun directe omgeving.

Link naar het verhaal van Monique Post op Youtube

Monique Post

Monique Post heeft autisme, is ondernemer en kwam hierdoor zelfstandig uit de Wajong

Meer weten over autisme?

Bekijk onze websites over het dagelijks leven met autisme. Voor mensen met en mensen zonder autisme. 

Autismewegwijzer

Informatie over autisme in het dagelijks leven, voor (ouders van) mensen met autisme

Wat vind ik

Deel je ervaringen met autisme-aanbod, zoals coaches, instellingen, boeken, apps, therapieën enzovoort

U aan zet

Adviezen voor mensen zónder autisme die autismevriendelijk(er) willen zijn

Contact

Heb je een vraag over de coalitie of wil je meer weten over deze website? Stuur ons een bericht en wij beantwoorden je vraag binnen enkele werkdagen.

Voor vragen over een thema, zoals onderwijs of levensbrede aandacht, kun je direct contact opnemen met het teamlid dat aanspreekpunt is voor dat thema.

Contactformulier

Het team

Het VAB-team ondersteunt de coalitie om samen concrete stappen te zetten naar een inclusieve samenleving.

Sociale innovator, verbinder, mede-inspirator van de beweging VAB en coördinator van het VAB-team
Vragen over ervaringsdeskundigheid in alle domeinen, inspirator, out of the box oplossingen
Publieksvoorlichter, vader van een dochter en zelf een (late) diagnose autisme
Inspirator en vormgever van vernieuwingen; expert in het domein werk en de ‘inclusieve arbeidsmarkt’
Bruggenbouwer tussen leef- en systeemwereld, expertise passend onderwijs en gemeentelijk jeugdbeleid
Inspirator, mensgericht werker en verbinder, ervaringsdeskundigheid in alle domeinen
Innovatieve, pragmatische doener die inclusie reëel maakt door begeleiding, verbinding en coaching