Marit van Luijn

Primaire tabs

afbeelding van Marit van Luijn
Locatie: 
Amsterdam
Nederland
In het kort: 
Brengt leef- en systeemwereld samen, expertise passend onderwijs en jeugdbeleid
Mijn bijdrage aan Vanuit autisme bekeken: 

Meehelpen om de brug te slaan tussen ‘de systeemwereld’(de wereld van bestuur, beleid en uitvoering passend onderwijs en gemeentelijk jeugdbeleid) en ‘het echte leven’: wat hebben leerlingen en ouders nodig vanuit verschillende domeinen in hun leven, en hoe kunnen we dat zo inclusief mogelijk, met zo min mogelijk bureaucratie en zoveel mogelijk aandacht voor de mens organiseren?

Specifieke aandachtspunten: integraal arrangeren samen met leerling en ouders, inzet van ervaringsdeskundigheid als katalysator bij veranderprocessen, onderwijszorgarrangementen, thuiszittersaanpak in de regio, maatwerk, budgetbesparing door inzet Maatschappelijke BusinessCase, onderwijs passender maken voor MBO-leerlingen.

Waarvoor kun je mij benaderen: 
  • Persoonlijke initiatieven: als je een initiatief rond passend onderwijs wil opstarten en zoekt naar een begin of netwerk bij gemeente, samenwerkingsverband of schoolbestuur (hoe kun je met de juiste taal en toon aansluiten?)
  • Initiatieven vanuit bestuur, beleid en scholen: als je beleid passend onderwijs in relatie tot andere domeinen verder wil vormgeven of een veranderproces wil starten (bijvoorbeeld omdat er teveel thuiszitters zijn en autisme daarbij een rol speelt), en je wil integraal ontwerpen vanuit het echte leven en samen met betrokken leerlingen en ouders. Het VAB-team heeft ervaringsdeskundigen met autisme in huis en in het netwerk, met wie ik samen optrek om een dergelijk ontwerpproces levend te maken. Mensen met autisme hebben vaak integrale ondersteuning nodig en inclusieve beleidsontwikkeling vanuit het perspectief van autisme kan vaak makkelijk breder worden gemaakt voor andere mensen.
  • Mee helpen zoeken naar creatieve oplossingen voor integraal maatwerk voor leerlingen.
Thema's die mij interesseren: 
Ervaringsdeskundigheid
Onderwijs
Beleid