VAB betrokken bij Kennisagenda Autisme

Vanuit autisme bekeken is het komende half jaar betrokken bij de samenstelling van de Kennisagenda Autisme vanuit de Academische Werkplaats Autisme. De Kennisagenda bevat onderwerpen voor wetenschappelijk onderzoek, aangedragen door mensen met autisme en organisaties die betrokken zijn bij mensen met autisme.