Rol van de coalitie bij het thema vrije tijd / sport

Waarom aandacht voor vrije tijd en sport?

Vrijetijdsbesteding en samen sporten bij een plaatselijke sportclub is voor veel mensen met autisme niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat de sociale vaardigheden en/of de motoriek zich in een ander patroon ontwikkelen. Deelname aan sport- of hobbyverenigingen kan echter veel  positieve effecten hebben voor mensen met autisme. Daarvoor is het nodig dat deze verenigingen autismevriendelijker worden. 

Wat doen we? 

We verspreiden kennis over het belang van sporten en vrijetijdsbesteding voor mensen met autisme: 

  • Autismewegwijzer.nl biedt informatie voor mensen met autisme over vrije tijd en sporten.
  • Sportclubs die werken aan autismevriendelijkheid kunnen trainers laten bijscholen, bijvoorbeeld via NOC/NSF. Ook is het belangrijk om goed met de ouders te bespreken hoe het gaat.
  • De sportclub kan een speciaal team formeren voor jeugdigen met autisme. Zij starten daar en stromen eventueel door naar een ‘regulier’ team als de ontwikkeling dat mogelijk maakt. In diverse regio’s zijn ook initiatieven voor een auti-competitie voetbal en de KNVB is onlangs een pilot met een autisme competitie gestart.
  • Uaanzet.nl bevat praktische tips en inzichten voor sporttrainers. 

Wat zijn de effecten?

Sporten heeft een positief effect op de fitheid, gedrag in de sociale context, gedrag op school en leerprestaties van kinderen. Het is aannemelijk dat voor volwassenen met autisme die sporten soortgelijke effecten te verwachten zijn in het privéleven en op het werk. Bijvoorbeeld:

  • Zelfregulatie ontwikkelt zich bij mensen met autisme niet altijd even goed. Mensen met autisme kunnen zichzelf onderschatten of overschatten. Tijdens het sporten worden hersengebieden aangesproken die bij zelfregulatie betrokken zijn waardoor deze vaardigheden meer ontwikkelen. 
  • Sporten confronteert mensen met talloze leerzame situaties op het gebied van sociaal gedrag, het omgaan met teleurstellingen, eerlijkheid, winnen en verliezen. Dit stimuleert de persoonlijke ontwikkeling. 
  • Sporttraining kan een goed gevoel geven. Een betere conditie en meer energie maakt het leven in onze complexe, steeds veranderende samenleving makkelijker. Iemand die zich goed voelt, kan zich vaak beter aanpassen aan veranderingen.