VRIJE TIJD & SPORT vanuit autisme bekeken

Vrijetijdsbesteding en samen sporten is voor mensen met autisme niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat de sociale vaardigheden en/of de motoriek zich in een ander patroon ontwikkelen. Sport en ontspanning heeft echter veel positieve effecten. Daarvoor is meer autismevriendelijkheid nodig.

Wat kun jij doen?

  • Autismewegwijzer.nl biedt informatie voor mensen met autisme over vrije tijd en sporten.
  • Sportclubs die werken aan autismevriendelijkheid kunnen trainers laten bijscholen, bijvoorbeeld via NOC/NSF. Ook is het belangrijk om goed met de ouders te bespreken hoe het gaat.
  • De sportclub kan een speciaal team formeren voor jeugdigen met autisme. Zij starten daar en stromen eventueel door naar een ‘regulier’ team als de ontwikkeling dat mogelijk maakt. In diverse regio’s zijn ook initiatieven voor een auti-competitie voetbal en de KNVB is onlangs een pilot met een autisme competitie gestart.
  • Uaanzet.nl bevat praktische tips en inzichten voor sporttrainers. 

De Coalitie Vanuit autisme bekeken

Wij maken ons sterk voor inclusiviteit in sport en ontspanning. Dat vraagt bijvoorbeeld om maatwerk en om het vermogen om goed om te gaan met verschillen tussen mensen. Het uitgangspunt is 'samen waar het kan, apart als het moet'. Aangepaste sport- en vrijetijdsverenigingen kunnen nodig zijn, maar liefst met het doel om regulier te kunnen gaan sporten of ontspannen. Daarvoor gaan we in gesprek met mensen met autisme, sportclubs, gemeenten en het ministerie van VWS.