Waarom doet ze niet zoals ‘normale’ kinderen doen?

Neurospeciale kinderen leren en reageren anders, omdat hun hersenen zich anders ontwikkelen. Het boek ‘Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden’ van Anneke Groot geeft nieuwe inzichten in hoe hun gedrag een weerspiegeling is van onderliggende problemen. Marjan Willemsen, levensloopbegeleider binnen de pilot Levensloopbegeleiding, schreef een boekrecensie. “Belangrijk en opvallend in haar boek is dat ze je aandacht bovenal naar jezelf stuurt.”

Afbeelding
Boekkaft

Stel je voor, je zit aan een tafel met twee gekleurde bekers. Een volwassene vraagt je om de rode beker te pakken. Je weet heel goed dat de linker de rode is, maar je armen zitten aan touwtjes die je telkens naar de blauwe beker rechts sturen. De volwassene verzucht ‘Ze weet nog steeds niet wat rood is’. Hoe voel je je? En als je die volwassene bent?

In haar boek werkt Anneke Groot met deze twee uitgangspunten. In plaats van te focussen op wat het kind doet of zou moeten doen, verschuift ze de vraag naar waarom het kind zo doet. Hiervoor geeft ze uitgebreide uitleg over bijvoorbeeld dyspraxie, prikkelverwerking en de effecten daarvan. Ze doet dit helder en op voor iedereen begrijpelijke en herkenbare wijze. Zij vult dat aan met praktische observatielijsten.

Zelfonderzoek

Belangrijker en opvallender in haar boek is dat ze je aandacht bovenal naar jezelf stuurt. Jouw reactie op het gedrag zegt immers primair iets over jou, jouw opvattingen over hoe het zou móeten zijn en de reactie die daaruit voortkomt; je attitude. Door het onderzoeken en uitstellen van die opvattingen, ontstaat er ruimte om passend en onderzoekend te reageren. Daarmee wordt het kind bevrijd van een - impliciete of expliciete - norm waaraan voldaan moet worden. En dat biedt ruimte voor bij het kind passende ontwikkeling, zonder de stress van het moeten voldoen wat zo’n blokkerend effect heeft.

Toepasbare eyeopeners

Kennis en attitude zijn slechts twee van de tien bouwstenen die de schrijfster systematisch uitwerkt. Met veel praktijkvoorbeelden over het effect en over wanneer welke bouwsteen van belang is. Dit maakt het tot een boek met toepasbare eyeopeners voor iedereen die met neurospeciale kinderen (en volwassenen), privé of professioneel, te maken heeft. Of zelf neurospeciaal is. Zelfs interessant voor mensen die met ‘normale’ kinderen en volwassenen te maken hebben. Juist omdat het zo gericht is op acceptatie, vertrouwen en geduld om zo het verschil te maken, zodat zij kunnen laten zien wie ze zijn en wat ze in zich hebben dat nu nog verborgen blijft.

Begeleider, ontwikkelaar en trainer

Anneke Groot (1958) is moeder van een zoon met autisme en werkzaam als begeleider, ontwikkelaar en trainer bij Horison. Ook is Anneke gastspreker binnen de pilot Levensloopbegeleiding, voor mensen met autisme. Dit boek is de opvolger van Houvast (2015), over contactgericht spelen en leren met kinderen met autisme. Horison heeft de PADEN-methode ontwikkeld om contact op maat te maken met neurospeciale kinderen.

Meer weten?

Het boek ‘Neurospeciale kindere begrijpen en begeleiden’ van Anneke Groot is te verkrijgen via www.swpbook.com.