Wij zoeken een Project Assistent

Stichting Vanuit Autisme Bekeken zoekt voor de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme per direct een:

Project Assistent


De Project Assistent ondersteunt de Project Coördinator bij de praktische en organisatorische kant van de pilot Levensloopbegeleiding. Onder de werkzaamheden vallen o.a. administratieve ondersteuning, ondersteuningen bij opstellen contracten en overeenkomsten, verslaglegging van meetings en office management taken.

https://www.vanuitautismebekeken.nl/pilotlevensloopbegeleiding

Van de te vinden collega vragen we dat deze:

  • als zzp-er kan en wil werken
  • onze visie onderschrijft 
  • dienstverlenend en probleemoplossend is en snel kan schakelen
  • praktisch, organisatorisch, punctueel en gestructureerd kan werken
  • digitaal vaardig (Excel, Word en mail) is
  • zelfstandig kan werken, maar ook in een team
  • flexibel is qua werktijden en locaties (bij voorkeur op maandag en donderdag in Utrecht kan zijn)
  • ongeveer 20 uur per week beschikbaar is
  • per direct tot aankomende zomer beschikbaar is
  • een inclusieve werkhouding heeft (vanuit autisme kijken, luisteren en gelijkwaardigheid

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met autisme of een naaste van iemand met autisme. 
Voor meer informatie of kenbaar maken van je interesse stuur je uiterlijk woensdag 22 januari
een motivatie plus CV aan:
Alwine Dijkstal alwine.dijkstal@vanuitautismebekeken.nl

Zo snel mogelijk gaan wij in gesprek met geschikte kandidaten.